Fällfors laxtrappa-Maria Edström.jpg

Lax och havsöring

Den stora laxhanen är trött. Gällocken pumpar rytmiskt vatten förbi gälarna och syresätter blodet inför kommande ansträngning. Den stora poolen vid slakteriet i Byske ger det lugn som laxen sökt efter ett närmast oavbrutet simmande från den vik i södra Gotland där resan startade.

I rask takt har den avverkat mer än 100 mil och skickligt undvikit de hinder som finns i dess väg. Den långa resan och den biologiska omställning den tvingats till när den gått från havets sälta till älvens sötvatten skapar behovet av vila. För att bättre klara de kommande strapatserna genom forsar och fall har den upphört att äta. Den energi som krävs för att nå lekplatsen kommer nu från inlagrade fettreserver. Hunger är därför inget skäl till att angripa den ilsket röda inkräktare som passerar dess nos.

Aggressivitet har ersatt de hungerkänslor som den hade förut och det finns ett syfte: Han måste kunna kämpa framgångsrikt mot andra hanar när det är dags för lek. Detta beteende drabbar inte bara artfränder. Alla fiskar som kommer för nära jagas frenetiskt bort. Återigen dyker något upp i ögonvrån. Med en sakta pumpande rytm, kommer inkräktaren närmare. I samma ögonblick som den är på väg att passera synfältet glömmer laxen sin trötthet och anfaller med vidöppen mun.

Men något är fel! Den lilla inkräktaren kämpar emot och håller fast. Laxen skakar och ruskar på sig för att bli fri från detta lilla monster och tar sedan fart nedför forsen. Ett vilt tjut stiger samtidigt från stranden. En flugfiskare med böjd spötopp kämpar med att bärga sitt livs första lax. Kamraten som nyss fiskat av samma plats kan inte undanhålla sig ett besviket stön.    

Laxen och havsöringen är på många sätt lika varandra vilket gjorde att man under lång tid trodde att de var av samma art. Fiskemetoderna som används är också likartade. För spinnfiskaren fungerar smala skeddrag i silveraktiga färger likväl som wobblers i olika storlekar bra. De flugor som används är ofta av typen ”hårvingeflugor” med eller utan förtyngning.

Bland flugfiskare diskuteras ofta färger och mönster på flugorna och vilka älvar som kräver vad. Detta gäller även älvarna i Skellefteå kommun och ett flertal lokala mönster finns. Det har inte kunnat bevisas vetenskapligt att vissa färger eller mönster fungerar bättre än andra. Med tanke på att laxen inte äter under sin lekvandring i älven så handlar det mesta om att irritera den till hugg.

Ett vanligt råd vid laxfiske är att ”flugan fiskar bättre i vattnet än på land” vilket betyder att det är viktigare att vara effektiv och uthållig med fiskandet snarare än att frekvent byta fluga. Det svåra är att lyckas få en fluga framför nosen på stigande fisk. Om flugan sedan råkar vara blå-grön istället för röd-vit kanske i slutändan har underordnad betydelse.

Havsöringpremiären sker oftast i mitten av maj medan laxen är tillåten att fånga i de flesta vattendrag från början av juni. Observera att tiderna för laxfisket bestäms av fiskeriverket och kan ändras från en säsong till en annan.

Hur väl man lyckas med fisket under resten av säsongen, som sträcker sig till mitten av september, beror till stor del på älvens vattenstånd och temperatur. Vanligtvis tilltar svårigheterna att locka till hugg med lågt och varmt vatten men det är fullt möjligt att fånga lax och havsöring under större delen av sommaren.

Kommunens mest kända laxälv är Byskeälven, men även Kåge- och Åby älv är väl värda ett besök. Dessa skogsälvar har samtliga en relativt tidig laxuppgång som normalt sett är som störst i andra halvan av juni.

I Skellefteälven erbjuds stadsnära fiske från såväl båt som land efter havsöring på våren och efter lax och havsöring på senhösten.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2012-09-14