Copy-Sikpimpling-Hushållningssällskapet.jpg

Harr, sik och öring på kusten

Få fiskeplatser kan mäta sig med kustens variationsrika fiske: Den stilla, akvarielika miljön som öppnar sig genom hålet i isen där siken sakta närmar sig den maggotförsedda kroken. Ostadiga ben som utvadade försöker hitta fäste på en hal sten som slipats slät av årtusendens påverkan av vind och vatten. Flugspöet som böjer sin spets mot stenen där en vakande harr just har tagit en insekt.

En havsöring smyger sig fram mellan stenar på grunt vatten, metodiskt avverkande meter för meter, medan den omväxlande följer botten och ytan i sin jakt på insekter. En harr ligger dold bakom en sten och följer havsöringen med blicken, medan den själv intresserar sig för de sländor som då och då bryter vattenytan. Denna syn skulle man kunna mötas av om man befann sig under vattenytan vid Skellefteåkusten.

Unik möjlighet

Bottenvikens kust, med sina grunda och flikiga vikar, utgör en produktiv miljö för uppväxande fisk. Den bräckta vattenmiljön med sin låga salthalt gör att den passar utmärkt för arter som annars bara återfinns i sötvatten. Många är de utlänningar som höjt sina ögonbryn i förvåning över att det går att flugfiska harr i havet, vilket är helt unikt ur ett internationellt perspektiv.

Även om kustfisket efter harr och sik har sina trogna lokala utövare så finns det ett fiske som är kvar att upptäcka för sportfiskare vid kusten: Havsöringfiske från land! Detta fiske bedrivs med framgång i landets södra delar, men har inte riktigt fått sitt genombrott i norr. Kanske beror det på att man känner sig liten som sportfiskare vid kusten med dess oändliga horisont jämfört med den begränsade yta som man möts av i ett strömmande vatten.

Efter de första åren uppehåller sig havsöringen större delen av sitt liv i kustbandet. Det är här den finner tillräckligt med föda för att nå vikter på flera kilo vilket skulle vara omöjligt ifall den stannade i älven hela livet.

Var och när

Tidig vår och sen höst rör sig öringen gärna på grunda och strandnära områden som är fullt möjliga att nå med sportfiskredskap. Harren finner man på dessa områden under hela året.
 
Flugfiske kan vara väldigt effektivt för både öring och harr. För öringen gäller fiskliknande imitationer s.k. ”streamers”, medan harren gärna lockas av puppimitationer som fiskas strax under ytan. Torrfluga efter harr kan också vara väldigt effektivt. Ett tips beträffande havsöring är att ta hem betet betydligt snabbare än vad man normalt gör i strömmande vatten. För spinnfiskaren är långsmala toby-drag populära havsöringbeten och spinnare ett val som lockar harren till hugg. Vid kusten bedrivs dock harrfisket oftast med fluga eller pimpel.

Sportfisket efter sik handlar i första hand om pimpelfiske. Fisket sker på grunda bottnar på ca 0.5-1 m djup, där fisken kan följas i detalj när den undersöker betet. På dessa grunda områden finner man normalt sett farbar is fr.o.m. januari t.o.m. april. Siken finner man längs hela kommunens kustträcka. Från Kågnäsudden och norrut är också harren vanlig som pimpelfisk. Det händer också att en och annan öring glider in i pimpelhålet och intresserar sig för mormyschkan.

I Skellefteå kommun finns fågelvägen från söder till norr en 80 kilometer lång kustträcka som till stor del erbjuder de grunda och steniga partier som öringen, harren och siken nyttjar för sina födosök. Stor del av kusten är också tillgänglig inom kort avstånd från bilväg. Sportfisket på kusten är fritt vilket innebär att man inte behöver fiskekort för att få fiska. Med tanke på att kusten också erbjuder spännande fisken året runt kan man nog säga att kustfisket efter harr, sik och öring för de flesta bör vara det mest tillgängliga fisket av alla.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2010-04-23