StreetKidz-1525R-87861.jpg

Påverka kommunen

Ny bok om hur unga får mer inflytande
Skellefteå är en av tolv kommuner i Sverige som varit med i ett pilotprojekt och tagit fram en bok om metoder för att öka ungdomars delaktighet och inflytande i samhället.

 

 


-  Vi hoppas att den här boken ska få fler unga människor delaktiga i samhällets struktur, berättar Jörgen Svedberg, demokratilots i Skellefteå kommun.

Med kunskap, penna och papper kan du göra mycket för att göra din röst hörd! Du har huvudrollen i ditt liv för att förändra din vardag och framtid!

Medborgarprojektet är en satsning från Sveriges ungdomsråd! Skellefteå kommun har tillsammans med 11 andra kommuner i Sverige blivit utvalda pilotkommuner för att utveckla metoder som ökar ungas delaktighet och inflytande i samhället. Skellefteå kommer tillsammans med Västra Göteborg och Malmöstad att jobba med att sprida kunskap om ungas demokratiska rättigheter.

Syftet med medborgarprojektet är att ta fram konkreta metoder som ska resultera i en metodbok som ska spridas till övriga kommuner i Sverige som goda exempel på metoder som ökar ungas inflytande i samhället. För att sprida kunskapen om ungas demokratiska rättigheter så genomför Skellefteå ett antal workshops i "Hur sker förändringar" i åldrarna 13-25 år. Vi lyfter även in aktuella frågor  från kommunen i workshopen som deltagarna får tycka till om!

Kontakt:
Jörgen Svedberg, demokratilots
jorgen.svedberg@skelleftea.se
070/563 53 35

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2015-10-28