Västerbottens längsta björkallé, Bygdeträsk-Avaborg

Alléer brukar man i första hand förknippa med slott och herrgårdar i södra delarna av landet. Att Sveriges, och kanske till och med Europas, längsta allé finns vid en landsväg i Västerbotten är inte så vida känt. Den är nästan en mil lång, består av cirka 1 000 björkar och finns längs väg 730 mellan Avaborg och Bygdeträsk.

Allén började planteras sommaren 1934 på initiativ av Jordbrukarnas Ungdomsförening i Kvarnbyn och björkplantorna hämtades från Storön i närbelägna Göksjön. Året därpå hakade ungdomarna i Bygdeträsk på och fortsatte att plantera ända fram till Burträskvägen. Trots att det ibland höjts röster att allén är en olycksrisk och ett hinder för snöröjningen så har den överlevt. År 1990 träffades en unik överenskommelse mellan Vägverket och Länsstyrelsen om att allén skulle bevaras. I dag underhålls den av lokala intresseföreningar.
 
Unik är också den vackra bågvalvbro som spänner sitt valv över strömmen i Kvarnbyn. I Västerbotten byggdes många bågvalvbroar under de första årtiondena av 1900-talet och ofta medverkade lokalbefolkningen vid uppförandet. I dag anses bågvalvbroarna som trafikproppar och rivs för att ersättas med bredare broar. Tyvärr utan de vackra valv som tycktes knyta ihop landskapet i en vacker vågrörelse. För den som är intresserad av väghistoria finns en gammal och välbevarad mack med tillhörande verkstad att lägga märke till i Bygdeträsk.

Vägbeskrivning

Följ väg 364 från Skellefteå centrum mot Burträsk (4 mil). Vid Burträsk tag vänster vid T-korsningen och sedan första avtagsväg till vänster igen mot Bygdsiljum. Vid  Bygdeträsk tag av mot Kvarnbyn och följ allén. 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16