Lappviken - medeltida husgrund

Någon gång på medeltiden byggdes ett hus i Lappviken vid Byskeälven. Det är idag en plats i skogen – i ”obygden”. Frågan är vem som byggde det och varför. Fynden från utgrävningen och tre samiska härdar kan vara några ledtrådar.


Nio mil från havet vid Byskeälven ligger Lappviken. Där finns något märkligt – lämningarna efter ett medeltida hus. Sådana är mycket ovanliga i Övre Norrland. Bebyggelse fanns, byarna låg vid kusten, men husen från medeltiden revs och ersattes med nya gårdar. Man vet därför inte så mycket om hur de såg ut. Huset i Lappviken uppfördes långt från närmaste bebyggelse och man kan fråga sig varför man valde en plats i ”obygden”.

När Lappviken undersöktes kunde man se att huset haft en grund på 11 x 7 meter. Golven var delvis stensatta, det fanns en källare och två eldplatser. Det var både gediget och påkostat – som gjort för att användas året om. Fynd av mynt och andra föremål visade att huset använts omkring 1400-/1500-talet, kanske redan på 1300-talet. Från den tiden finns ett testamente som rör Byskeälven. Det skrevs 1337 av stormannen Gudlav Bilder, som bodde i Ångermanland. I testamentet ger han bort sitt laxfiske i Byskeälven. Det visar att det söderut fanns ett ekonomiskt intresse för området här i norr.

På 1300-talet hade svenska staten börjat vända sin blickar norrut. Norra Norrland hade genom ett fredsavtal 1323 blivit ett svensk område, men staten hade ingen kontroll på de nordliga gränstrakterna och dess befolkning. För att grunda en ”svensk”, organiserad bygd delade kungen ut flera älvdalar till stormän i Mellansverige. I gengäld skulle de kolonisera dem. Stormännen uppmuntrades med handelsrättigheter och skattelättnader – det rika laxfisket och skogarnas pälsverk lockade till investeringar. Kanske är det mot den bakgrunden Lappviken ska ses?

Lappviken ligger bra till om man tänker att huset användes för att bedriva handel. Här korsas nämligen två gamla färdvägar. En från kusten upp till Arvidsjaur och Arjeplog och en som gick längs Byskeälven och som användes av samerna. Namnet Lappviken skvallrar också om samisk närvaro och den kan till och med spåras i marken! Bredvid huset finns tre härdar – en gång värmekällan i den flyttbara kåtan.

Kanske var det en rik storman från en trakt söderut som byggde huset för att kunna handla med samerna. Handeln med skinn var mycket stor vid den här tiden och samerna var skickliga med pil och båge. Handeln kunde också kombineras med mission. Ett fynd från utgrävningen har också kristen anknytning – en pärla från ett radband. Den första missionen bland samer bedrevs redan på 1300-talet, den tid då kapell började byggas vid Västerbottenskusten. Kanske hade stormannen fördelar i två läger – hos både kungamakten och kyrkan!

 

Vägbeskrivning
Följ väg 95 från Skellefteå till Jörn. Tag av norrut mot Storklinta och vidare till Myrheden. Fortsätt från Myrheden västerut mot Kåtaselet. Två hundra meter efter Västerbo tag vänster. Följ skogbilvägen fram till du ser en stuga. Parkera där och följ pilarna. Eftersom vägen är sank bör man på våren vänta med att köra till den torkat upp. Alternativt gå från stora vägen. 


 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2009-03-02