Fångstgropar

Fångstgropar är Övre Norrlands i särklass vanligaste fornlämning - bara i Västerbotten är omkring 5000 kända! Fångstgroparna kan ligga i kilometerlånga system som effektivt stängde av älgars och renars vandringsleder. I Drängsmark, på Lappslyet, finns ett av länets många fångstgropssystem.

Fångstgropar för älg och ren har använts väldigt länge. De äldsta i Västerbotten är mer än 7000 år gamla. Fångstgropar förbjöds i lag 1864, då höll älgstammen på att utrotas. Groparna grävdes på strategiska platser, där man visste att bytesdjuren ofta gick. I smala passager mellan berg eller sjöar, eller längs vattendrag som djuren gick till för att dricka. Marken skulle vara lättgrävd, därför finns de flesta i sandmark. Ibland hänger många fångstgropssystem ihop och bildar kilometerlånga spärrlinjer.

Om du sett fångstgropar vet du att de ligger en bit från varandra. Då de användes var mellanrummen tilltäppta med stängsel och groparna täckta med ris för att inte synas. Fångstgroparna var grävda som en tratt med trång botten. Där kan det ha funnits en låda som låste fast djurens fötter. Sådana lådor är kända från historisk tid. Sedan djuret fallit ner stod det där det stod, tills jägaren kom. Det är rimligt att anta att djuren drevs ner i groparna. En flock med älgar skrämdes in mot ”fångstlinjen” – kanske med hjälp av hundar.

Fångstgropar har också funnits för varg. Här i norr är varggropar, eller ”vargstugor”, ovanliga men vid E4-vägskälet till Önnesmark ska det tidigare ha funnits en. Varggroparna var täckta av ett golv, i mitten fanns ett lockbete och ett tipplock som slog undan när vargen närmade sig bytet. Gropens insida var klädd med sten så att vargen inte skulle kunna gräva sig ut. Att sitta fången i gropen och vänta på det slutgiltiga ögonblicket var en utdragen pina för djuret.  ”Han skrej som han satt der i vargstuun” är ett gammalt talesätt i Lövångerstrakten när någon skriker gällt och plågat. Måhända har uttrycket sitt ursprung i Önnesmark?

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2009-03-02