Berg o geoVildmarksgruvan i Varuträsk I gruvan. Foto Lennart Jonasson.jpg

Vildmarksgruvan i Varuträsk

I början av 1930-talet upptäckte hemmansägaren Harald Holmgren i Varuträsk en ovanlig mineral i ytan på en bergknabbe fyra kilometer öster om byn. Vid den här tiden rådde Klondykestämning i Skellefteområdet, man inspirerades av den guldfyndighet som påträffats i Boliden några år tidigare. Drömmen om framgång och rikedom blev oftast bara ett litet hål i berget.

I byn skrattade man i smyg åt Haralds gruvplaner. En provbrytning visade på stora mängder kvarts och pegmatit och fyndet kom lägligt. Stora mängder kvarts behövdes nämligen till processen vid det nyuppförda smältverket på Rönnskär. Efterhand konstaterade man allt fler mineraler. Här fanns bland annat rikligt med muskovit, eller ”kattguld”, lepidolit, pegmatit och cesium. Några var till och med världsunika, däribland varulit, som fått sitt namn av fyndplatsen i Varuträsk.

År 1936 sålde Harald sin gruva till Boliden AB som övertog verksamheten. Berget bearbetades fram till 1946 då verksamheten ansågs olönsam och lades ned. Som mest arbetade ett 20-tal man vid fyndigheten.

Med tiden har Varuträsk blivit ett omtalat område och ett ”eldorado” för såväl yrkes- som amatörgeologer. Varuträsk är en av Sveriges – och kanske världens  – mineralrikaste platser. I dag känner man till ett 50-tal mineraler i området. Sommartid strömmar mineralletare dit från hela världen för att komplettera sina samlingar.
Sedan ett antal år tillbaka finns en modern besöksanläggning, Vildmarksgruvan i Varuträsk, med både utställning, visningsgruva och café.  Under ordnade former kan den som vill bli sin egen skattsökare.

Vägbeskrivning

Följ väg 95 från Skellefteå mot Boliden. Sväng vid södra infarten till Varuträsk. Skyltat.

Öppettider

För mer information om t ex öppettider kontakta Skellefteå adventurepark


 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-05-18