Berg o geo Näsbergets gruvorGruvhålet ligger högt ovanför Byskeälven. Foto Skeå mus.jpg

Näsbergets gruvor

Näsberget, vid Byskeälven, är idag en stillsam plats. Annat var det på 1800-talet, när järnmalm bröts. Men driften blev kortvarig och resultatet klent. Klen var dock inte den sista sprängladdningen i Näsberget. Den förflyttade berg i form av sprängsten en hel kilometer bort.

Under första delen av 1800-talet var fortfarande svenskt stångjärn en stor produkt på Europas exportmarknad. Stångjärnet – smidesjärn format i långa stänger – tillverkades på järnbruk runt om i Sverige. Brukens masugnar och smedjor drevs av vattenkraft. Också här i norr grundades järnbruk, till exempel Robertsfors, men här fanns ingen brytvärd järnmalm. Malmen skeppades upp från gruvor i bland annat Roslagen. När det så blev känt att brytvärd malm påträffats i Näsberget, beslutade sig genast Robertsfors bruk för att provsmälta den.

Järnmalmsstråket på Näsberget hittades 1832 av krononybyggaren Johan Fredrik Björk. Fyndet väckte stort intresse och ett antal hugade spekulanter bildade snart Näsbergets Grufve Bolag. Av 32 andelar ägde Björk en. Två år efter det första fyndet forslades den första malmen ned till kusten. Förhoppningarna var stora. Robertsfors bruk beviljades tillstånd att utvidga sin verksamhet för att smälta malmen från Näsberget.

Malmen visade sig vara svårhanterad; järnstråken var smala, malmen magnetisk och inbäddad i diabas. Gruvbolaget gick snart i konkurs. Under åren som följde växlade ägarskapet, nya ägare kom och gick, utan att göra den vinst som lockade. Under flera år låg driften nere, men 1873 satte bruksägaren Gottfried Berg i Stockholm åter fart.

Med hjälp av en tysk bergsexpert vid namn Groth, lät Berg bryta en tunnel vågrätt in i berget, stollen drevs 1873-1874 och blev 40 meter lång. Groth lät resa en minnessten över sin bedrift med text på latin, ”Labor omnia vincit”, som betyder Arbete övervinner allt. Men resultatet blev lika klent som tidigare. År 1902 gjordes nya försök, denna gång av Gottfrieds son Axel Berg. Sex år senare bröts den sista malmen, men den sista salvan hade inte gått än!

År 1949 utförde militären ett sprängexperiment på Näsberget. Fem ton sprängämnen, som plockats ur tyska minor, pluggades in i stollgången. Smällen blev enorm – stora stenar flög bortåt en kilometer och stollgången förstördes helt. Minnesstenen, som den tyske experten Groth reste i tunnelmynningen, slungades långt ner mot älvstranden. Påståendet att ”Arbete övervinner allt” var för Näsbergets gruvor en sanning med viss modifikation.

Vägbeskrivning

Följ väg 95 från Skellefteå till Jörn. Tag av norrut mot Storklinta. Innan Byskeälven korsas, ca 1 km söder om Myrheden, sväng vänster och korsa järnvägsspåret. Efter ca 2 km tag höger, efter ytterligare ca 4,5 km håll vänster. Efter ca 1 km kommer man till en vändplan. Därifrån promenad till ganska svårfunnet objekt. 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16