Berg o geo Gruvberget , BygdsiljumÖppningen till stollgången in i Gruvberget. FotoSkeå mus.jpg

Gruvberget , Bygdsiljum

Den första masugnen i Västerbotten byggdes i Bygdsiljum. Det var den enda i länet som försågs med järnmalm från en lokal gruva. Andra masugnar fick malm från till exempel Roslagen. Av masugnen återstår idag ingenting, men gruvan är värd ett besök. På Gruvberget kan du gå in i ett nio meter djupt gruvhål som går som en tunnel in i berget.

På 1630-talet upptäcktes järnmalm i ett berg i byn Siljum vid Bygdeträskets strand. Berget kallas i dag Gruvberget och byn Bygdsiljum. Nyheten om fyndigheten spreds snabbt och långt – 1637 fick Stockholmsborgaren Anders Hindriksson tillstånd att uppföra en masugn och en stångjärnssmedja i Siljum. Året därpå övertog byns bönder privilegiet och masugnen stod färdig 1641. Den byggdes vid Masugnsforsen i Rickleåns utlopp ur Bygdeträsk, ungefär där kvarnen idag ligger. Någon smedja kom däremot aldrig att byggas.

Malmbrytning

Brytningen av malm skedde på Gruvberget, omkring två kilometer från masugnen. Malmen bröts genom tillmakning som innebar att stora eldar tändes på berget. På så vis uppstod sprickor, som kunde bearbetas med hackor, spett och släggor. Vid gruvan gjordes en grovsortering där gråberget hackades loss från järnmalmen. Malmen fördes till masugnen där den bokades – krossades till mindre bitar. Sedan hettades den upp i en ugn, rostades, så att föroreningar försvann.
Masugnen kan liknas vid en stor, rund skorsten. Längst upp, i masugnskransen, tippades malm och träkol ner. Ugnen hettades upp av luft från stora bälgar som drevs av vattenkraft. När smältan uppnått en viss temperatur tappades slagg och järn ut i botten där den fick stelna
till tackor. Men kvaliteten på tackjärnet blev dålig och orsaken var malmen. Den innehöll titan och höga halter svavel som gjorde malmen svårsmält och tackjärnet sprött. Efter bara två års drift lades verksamheten ner och hyttan fick förfalla.

Bara dåliga tackjärn

Med jämna mellanrum har drömmar blossat upp om att utvinna järn ur malmen på Gruvberget och nya brytningar har gjorts. Robertsfors bruk, som låg nedströms Rickleån, mutade in gruvan 1787 i hopp om att finna brytvärd malm. Robertsfors masugn försågs med malm från Roslagen. Men försöken bar ingen frukt, bara dåligt tackjärn.

Vägbeskrivning

Följ väg 364 från Skellefteå mot Burträsk (4 mil). Vid Burträsk tag vänster vid T-korsningen och sedan första avtagsväg till vänster igen mot Bygdsiljum. Sök efter Gruvgatan!

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16