Drängsmarks vatten- och ångsågFoto Skellefteå museum.jpg

Drängsmarks vatten- och ångsåg

Längs åsen genom Drängsmark slingrar sig den gamla byvägen fram bland rödmålade hus. Här har kulturlandskapet kvar mycket av den karaktär det fick vid det laga skiftet på 1870-talet.

Drängsmark omnämns första gången 1500. Ortnamnet tyder på att någon, kanske med tillnamnet dräng, anlagt ett nybygge ”in i marka” – d v s innanför kustbygdens byar. Enligt traditionen låg den första bebyggelsen söder om Hemträsket.

Långt senare, 1923, syntes ett märkligt fordon närma sig Drängsmark på byvägen. Det var en transportabel lokomobil, en ångmaskin på hjul, som drogs av ett sexspann hästar. Lokomobilen hade tillverkats av Munktells. Sedan hjulen tagits av baxades maskinen på plats vid såghuset och därefter murades ett hus upp runtom. Innan man kunde börja elda i pannan restes en tolv meter hög skorsten. Energi fick man från spån och spillved från sågen. Därmed inleddes en ny epok vid den gamla vattensågen i Drängsmark.

Lokomobilen användes fram till 1965, då den konkurrerades ut av moderna sågar. Men byborna kunde inte glömma sin såg och på 1980-talet gick de ihop och rustade upp den. I dag är lokomobilen i Drängsmark kraftkälla i den enda fungerande ångsågen i landet och Drängsmarks vatten- och ångsåg är ett lagskyddat byggnadsminne. Vid ”Sågens dag” varje sommar sätts det fyr i pannan och sågen visas för publik.

Drängsmarks vatten- och ångsåg utsågs 2007 till Årets industriminne av Svenska industriminnesföreningen!

Vägbeskrivning

Följ E4:an norrut från Skellefteå. Efter ca 1,5 mil, i höjd med Ostvik, sväng av västerut mot Drängsmark (skyltat).

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16