Copy-Finnfors kraftverksmuseum-Lennart Jonasson-Bildrätt Skellefteå museum-endast NaturKulturguiden.jpg

Finnforsfallet: kraftverksmuseum och bebyggelse

Industrialismen krävde kraft, så även i Skelleftebygden, och 1908 stod kraftverket vid Finnforsfallet klart. Sedan dess har det byggts ut i flera etapper. Idag är den gamla kraftstationen ett uppskattat museum.


Vid sekelskiftet 1900 började städerna i Sverige få elektricitet. Frågan om ett kraftverk för Skelleftetrakten hade väckts redan 1887, men det dröjde ända till 1906 innan stadsfullmäktige fattade beslut. Hösten 1908 stod kraftverket klart. Det hade byggts vid det mäktiga Finnforsfallet, drygt tre mil uppströms Skellefteälven. Kraftverket var raffinerat och ståtligt – byggt i geometrisk jugendstil.

Redan efter fyra års drift gjordes en första utbyggnad. Behovet av elström hade växt lavinartat och 1935 tog man en andra utbyggnad i drift. Denna del av kraftstationen utformades i 1930-talets rådande byggnadsstil – ”funkis”.

Samhället växer fram

Sluttningen ovanför kraftverket fick ge plats åt ett litet samhälle, där de som skötte driften bodde. Som mest fanns där ett hundratal personer. De röda husen var maskinisternas bostäder. En skola byggdes 1910 och där hölls också bönemöten och föreläsningar. På södra sidan av dammen drev änkan fru Söderström kafé och matservering som var vida omtalat. 

Byggnadsminne och museum

En tredje kraftstation anlades på södra sidan älven och togs i drift 1955. Den gamla kraftstationen  togs då ur bruk. I början av 1980-talet blev den byggnadsminne och museum. Kraftstationen är praktfullt inredd med bland annat kontrollpanel i marmor och mässing. Förutom museet kan du besöka en tidsenligt möblerad maskinistbostad. Det finns även möjlighet att få se dagens kraftstation. Under sommarsäsongen finns det möjlighet till lättlunch och fika i naturskön miljö vid fru Söderströms paviljong.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2010-04-23