Lindalmström: sågar och kvarnar

Vid Lindalmström låg som mest sju kvarnar som drevs av vattenkraft. I anslutning till kvarnarna fanns också sågverk och vadmalsstampar. Allt är inte försvunnet – en kvarn och ett sågverk har bevarats.


Blåkvarn, Stor- och Lillbratten, Rödkvarn och Bastukvarn. Det var namnen på några av de kvarnar som låg vid Lindalmström. Forsen kallades tidigare Orrbyströmmen. Det nya namnet skapades 1775 av tre herrar som gemensamt lät bygga en tullmjölkvarn vid strömmen. De var kronofogde Lindmark, häradshövding Furtenback och överstelöjtnant Holmström. I början av 1800-talet flyttades Klintfors vattensåg och två spånhyvlar till Lindalmström. Vid strömmen fanns också en vadmalsstamp, där vadmal stampades till kläde, och ett tillhörande färgeri. Tullmjölkvarnen drevs ända in på 1970-talet och står kvar än idag. Så även vattensågen, men sågramarna har bytts ut mot en eldriven klinga.

På 1500-talet hade alla byar med lämpliga vattendrag en eller flera kvarnar. Vid Lindalmström fanns det som mest sju. Den vanligaste kvarntypen var ”skvaltan”, som fick sitt namn av att den skvätte mycket vatten runt sig. Kvarnhuset såg ut som en liten lada som var byggd över vattendraget. Rätt ner gick en drivaxel som det satt ett skovelhjul i. Upptill, i andra änden, satt malstenarna. När vattnet släpptes på hjulet sattes axeln i rotation och malningen kunde börja. Det var bara en sten som roterade, ”löparen”, den andra satt fast. Säden fylldes på i ett hål i mitten och när den var mald kom mjölet ut på sidorna. Malningen var intensivast under vår och höst när det fanns gott om vatten i ån.

Efterhand övergavs skvaltorna för större kvarnar. De drevs av stora, utanpåliggande vattenhjul som längre fram i tiden ersattes med turbiner. Bönderna kunde äga sådana kvarnar gemensamt genom att bilda kvarnförening och anställa mjölnare. Men ofta var ägarna förmögna personer, som de tre herrarna bakom tullkvarnen vid Lindalmström. De anställde mjölnare som malde säden mot ersättning, ”tull”, därav namnet tullkvarnar.


 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2009-03-02