Nybygget Rismyrliden, bebyggelse, natur- och kulturstig, FotoHenry Lundström, Skellefteå muse.jpg

Nybygget Rismyrliden: bebyggelse, natur- och kulturstig


Nybygget Rismyrliden ligger idag mitt ute i storskogen. – Hur kunde man bo så avsides, kanske du tänker när du besöker platsen. Men de som en gång levde här kände nog inte alls så för då fanns det många platser som Rismyrliden. Och grannar hade man – i skogarna runt Rismyrliden fanns det ytterligare 14 nyupptagna gårdar.

Rismyrliden utsynades 1825 av Johan Johansson som kom från det närbelägna nybygget Storbäcken. Som nybyggare på kronans mark fick man 49 års skattebefrielse mot att man varje år lade ner ett visst antal arbetstimmar på nybygget. Genom driftiga och arbetsamma brukare växte bosättningen snabbt. På 1840-talet bodde tre familjer i Rismyrliden och totalt fanns här 16 personer.

Välbevarat nybygge

Rismyrliden är idag ett unikt välbevarat nybygge – hela det gamla byggnadsbeståndet finns kvar. På 1870-talet såg Rismyrliden ut ungefär som det gör i dag; där finns hus och byggnader för alla sysslor och ändamål, som loge, rökbastu, bagarstuga, smedja etc. Under hela den tid som Rismyrliden var brukat levde man av självhushållning. Det mesta man behövde i hushållet framställde man själv på gården. Det lilla överskott som jordbruket kunde ge i form av ost och smör byttes mot sådant man själv inte kunde framställa. Tjärbränning, kolning, flottning och skogsarbete gav också behövliga kontanter.

Bebott till slutet av 60-talet

Rismyrliden var bebodd fram till slutet av 1960-talet då de sista brukarna flyttade in till Skellefteå. Gården är i dag ett byggnadsminne och förvaltas av en stiftelse som har som mål att bevara Rismyrliden till eftervärlden.

Vägbeskrivning

Från Skellefteå, följ Skråmträskvägen västerut på södra sidan Skellefteälven. Rismyrliden är skyltat vid femvägskorsningen i Finnfors.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16