Bränningar o skär Fiskel Kallviken Kallvikens hamn. FotoSkeå mus.jpg

Kallviken - gammal hamnplats och marknadsplats

Förr i tiden, när alla transporter skedde på havet, var goda naturhamnar viktiga. Kallviken utanför Lövånger var en sådan naturhamn. Där låg Lövångers- och Burträskböndernas utskeppningshamn från 1600-talet fram till 1965. Tidigare hade havsviken sträckt sig ända in till Lövånger, men den inre delen, Avafjärden, är uppgrundad. Vid 1800-talets hamn i Kallviken finns ännu några magasin bevarade.

Kallviken omnämns i slutet av 1600-talet som en hamn- och marknadsplats. Läget var bra – en skyddad naturhamn med gott ankringsdjup. Kallviken var betydelsefull för fler än bönderna i Lövångersområdet. Här hade även Burträskborna sin hamn. De seglade med sina varor till området kring Umeå. Mycket av ”bondeseglationen” skedde med mindre fartyg som ägdes av ett par bönder gemensamt eller av en köpman.

Sommarmarknaden

I slutet av 1700-talet hölls en av årets marknader, sommarmarknaden, i Kallviken. Hamnen låg då vid vikens västra sida, men på grund av landhöjningen flyttades den sedan till östra sidan. I slutet av 1800-talet, när ångbåtstrafiken kom igång, byggdes en kaj och flera varumagasin där bönder och köpmän förvarade sina varor. Kallviken var då Lövångersområdets enda hamn. Härifrån skeppades framförallt skogsprodukter som tjära och sågat virke, men också överskottet från jordbruket och fisket. Malt, smör, saltad och torkad fisk – till exempel. 

Gods- och passagerartrafik

Under 1800-talets senare del avtog bondeseglationen men den avlöstes av gods- och passagerartrafik. Till Kallviken kom fartyg som gick i linjetrafik mellan Stockholm och Haparanda. Under den korta tid fartyget låg i hamn var det fart, fläkt och rörelse. Passagerare skulle stiga ombord eller iland, varor lossas eller lastas. Men en ny väg för resenärer skulle snart öppnas – järnvägen. Även landsvägarna förbättrades. Efterhand minskade trafiken till Kallviken, men ännu i början av 1950-talet kunde man se flera skutor med last i hamnen. Den stora varan då var ved. År 1965 lossades den sista båten och sedan dess har Kallviken använts som småbåtshamn.

Kuriosa

Lite kuriosa: På 1930-talet rapporteras att en svartråtta setts i ett av Kallvikens magasin. Svartråttan kallades även hamnråtta och är idag utrotad i Sverige. Kanske är det ingen som sörjer det – svartråttan var nämligen värddjur till de loppor som en gång spred pesten.

Vägbeskrivning

Åk österut genom Lövånger samhälle, vid E4:an 5 mil söder om Skellefteå. Kör rakt fram vid T-korset i Gammelbyn, när allmän väg upphör är du framme vid kajen i Kallvikens hamn.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16