Klosterholmen i Bureå - spår från medeltiden


Traditionen berättar att för länge sedan anlade en man vid namn Herse Fahlesson ett kloster vid Bureälvens mynning. På Klosterholmen i Bureå ligger idag några husgrunder som tidigt pekades ut som lämningar efter klostret. Kan det finnas något korn av sanning i traditionen?

Traditionen om klostret skrevs ned 1601 av Johannes Bureus. Han besökte Bureå för att leta efter sina rötter – hans mor kom därifrån, därav efternamnet. Bureus fick även klosterplatsen utpekad och skrev att det förutom abboten funnits 14 bröder på klostret. Han noterade också att det haft ”kosteliga våningar”.

På Klosterholmen ligger några husgrunder och resterna av en källare och delar av husen har grävts ut, senast 1981. Då gjorde arkeologerna några spännande fynd, bland annat en så kallad birhane – öltupp – från 1400-talet. Den satt på tappkranen till en öltunna, hade formen av en tupp och var gjuten i brons. Mjöd och öl var sedan lång tid tillbaka den dryck som brukades till både vardags och kalas. Under medeltid införde Hansan humle som krydda i ölet. Kanske avnjöt abboten och hans bröder gott och kostbart importöl!

Några förstahandskällor om klostret finns inte, men om man blandar lite av traditionen med arkeologiska fynd och medeltidshistoria, kan det finnas en lösning på vad det hela en gång handlade om. ”Klostret” kan ha varit ett ordenshus för franciskaner – så kallade tiggarbröder. Denna orden hade uppstått på 1200-talet i Italien och Frankrike och bröderna försörjde sig genom att arbeta och tigga. De levde på Guds försyn. Franciskanerna spred sig långt norrut, de fanns också i Norrbotten. Här i norr inriktade de sig på glesbygderna och hjälpte socknarnas präster. De betjänade också fiskare men fiskade även själva.

Ett kloster med ”kosteliga våningar” var nog en överdrift från Bureus sida. Kanske ville han bättra på sin härkomst lite, så att den bättre skulle anstå en man i hans ställning. Bureus var mycket framgångsrik, han var bland annat lärare åt den blivande Gustav II Adolf. Senare skulle han komma att utnämnas till Sveriges förste riksantikvarie.

Vägbeskrivning
I Bureå, vid E4:an 2 mil söder om Skellefteå, parkerar man vid kyrkan och följer den promenadväg som följer älven ett par hundra meter österut.


 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2009-03-02