Pite-Rönnskär, kapell och fyrplats


Strax söder om gränsen till Norrbotten ligger Pite-Rönnskär. Öns sydligaste spets heter Kyrkudden och avslöjar att det finns ett kapell på platsen. Det hörde till fiskeläget som byggts vid en naturhamn. På toppen av ön reser sig Pite-Rönnskärs kännetecken – Sveriges högsta järnfyr, ritad av Nils Gustaf von Heidenstam!

Kapellet byggdes 1771. Två gånger om året reste en präst dit, han kallade till gudstjänst genom att ringa i kapellets klocka. Den användes också i samband med fiske – ingen fick lämna land förrän klockan klämtat. Då rodde man i kapp till de bästa fiskegrunden. Fiskelägen var vanliga förr och de byggdes på lägen som på Pite-Rönnskär; skyddade från vinden och så nära strömmingsgrunden som möjligt. Det var långt mellan hem och fiskegrund och med rodd- och segelbåtar tog det tid att färdas. Från fiskeläget kunde man arbeta rationellt.

De som fiskade kunde sina farvatten och visste var grunden låg. När Pite-Rönnskär blev lotsstation 1821 anlitades därför gärna fiskare som lotsar. De fick ersättning för varje lotsning, ett litet men ändå betydelsefullt tillskott. Med lotsstugan som byggdes 1849 fick personalen egen bostad. Tjugo år senare lades lotsplatsen ned och vid samma tid upphörde yrkesfisket i fiskeläget. Ett 30-tal fiskestugor finns kvar och de används i dag som fritidshus.

Pite-Rönnskär har ett strategiskt läge, längst ut i havet vid södra inseglingen till Piteå. Ett läge lämpligt för en fyr! Fyren flyttades hit 1905 från Sandhammaren i Skåne och vid flytten byggdes den på en bit. Den blev 37 m hög och är därmed Sveriges högsta järnfyr! Inte nog med det, den är idag nummer tre bland Sveriges högsta fyrar. Överträffad endast av Långe Jan på Öland och Understens fyr i Ålands hav.

Pite-Rönnskärs fyr är en ”Heidenstamfyr”, ritad av överfyringenjör Nils Gustaf von Heidenstam. Den släcktes omkring 1970 och ersattes av kasunfyren vid Nygrån. Vid 100-årsjubileet 2005 återtändes fyren. Den lyser från våren till isläggningen – med tre blänk var femtonde sekund.

Vägbeskrivning

Se Sjökort för kustområdet Renholmen-Jävre.
 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16