Bränningar o skär Vånörens fiskelägeLabyrinten strax väster om fiskeläget på Vånören. FotoKrister Hägglund.jpg

Blackhamn: fiskeläge och labyrint

Namnet Blacke betyder något som är kalt och slätt och beskriver hur det såg ut på platsen då den började användas. En gång låg här ett stort fiskeläge som hade både kapell och egen marknad, men idag är Blackhamn en fridfull sommarstugeidyll.

I Blackhamn finns synliga lämningar efter flera fiskelägen som avlöst varandra i tiden. I takt med landhöjningen grundade gamla hamnlägen upp och nya fick sökas. Blackhamns lilla fiskeläge har bevarats och består av några sjöbodar vid stranden. Mer behövdes inte – de som fiskade härifrån kom från byarna i närheten. Fiskarna inredde ett litet rum i sjöboden där de kunde vila i väntan på att näten skulle tas upp.

Labyrint

Ganska nära stranden, en bit in i granskogen, finns en labyrint. Den ligger bara någon meter över havet och är därför inte mer än högst omkring hundra år gammal. Labyrinter är vanliga på fiskelägen och troligtvis har de byggts i magiskt syfte. Kanske byggde fiskarna en labyrint för att fånga in dåligt väder, en ogynnsam vind, eller för att försäkra sig om god fångst.

Lämningar från äldre fiskeläge

Längre in mot land, vid Kyrkbacken, finns lämningar från ett äldre fiskeläge. Ger du dig tid att söka i snåren kan du se husgrunder, båtlänningar och gistgårdsrösen. Båtlänningar ser ut som rännor med vallar längs sidorna – där drog fiskarna upp sina båtar. Då de användes låg de i vattenbrynet, men landhöjningen har fört dem på torra land. Gistgårdsrösena höll uppe stolparna i gistgårdarna – nätens torkställningar. Näten var av hampa eller lin och torkades de inte mellan varven så ruttnade de.

Förmodligen är det detta fiskeläge som beskrivs på 1700-talet i en avhandling om Blackhamn. Där står att Blackhamn var ett stort fiskeläge med eget kapell. Författaren berättar att: ”ännu för ett par mansåldrar sedan skall här ha rott 55 båtlag i fisket”. Vid hamnen ska även borgare från Umeå ha bedrivit handel. Hit kom städernas handelsmän på hösten och köpte upp överskottet av sommarens fiske. På en karta från 1713 finns kapellet med. Fiskekapellen var små och enkla och byggdes enbart på större fiskelägen.

Vägbeskrivning

I Lövånger, vid E4:an 5 mil söder om Skellefteå, kör genom samhället i riktning mot Kallviken. I Gammelbyn, ta vänster och sedan mot Blacke. Sväng sedan vid S:t Hanskorset och följ den smala vägen till P-ytan vid labyrinten. Lämningarna efter fiskeläget ligger väst om labyrinten. 

OBS! Vägen kan vara avstängd.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-07-01