maria-holm-IMG_3518.JPG

Kågnäset

Stor-Snäckhamn, Lill-Snäckhamn, Finnhällan, Sandviken, Långhällan, Kågnäsudden och Sillskatan - för inte så länge sedan låg fiskelägena som ett pärlband längs kusten. Nästan varje kustby hade sitt eget fiskeläge dit bönderna åkte för att fiska.

Utanför Kågnäset fanns det gott om bra grund för strömmingsfiske. Där fiskade bönder från Ostvik i norr till Hedensbyn i söder. Det kan man se i de första skattelängderna som skrevs vid 1500-talets mitt. Fram till mitten av 1800-talet var Kågnäset en så kallad kronoallmänning, där kronan gav bönderna tillstånd att bygga fiskelägen.

Fiskelägena anlades i en tid när vind- och armkraft var båtarnas enda motorer. Avstånden var långa och för att kunna fiska effektivt byggde bönderna fiskelägena så nära fiskegrunden som möjligt. Där fanns stugor, bodar och gistgårdar där näten hängdes på tork. Nere vid stranden bereddes båtlänningar där båtarna drogs upp i tryggt förvar på land.

Fisket var säsongbetonat och på försommaren var det dags att ge sig av. Båtarna lastades och seglen hissades. Oftast var det fiskedrängar och pigor som fiskade, ibland följde husbonden med. I regel vistades de på fiskeläget hela sommaren, med undantag för slåttern då arbetskraften behövdes hemma på gården. Mot hösten var det dags att återvända med båtarna fyllda av tunnor med salt- och surströmming. Det som inte behövdes för eget bruk såldes, antingen till Stockholm eller inlandet.

På Kågnäset finns flera fiskelägen kvar, men de har förlorat sin ursprungliga funktion. De används som sommarstugor och bondefisket har ersatts med fritidsfiske.

Vägbeskrivning

Följ väg 372 (Järnvägsleden) från Skellefteå mot Skelleftehamn. Sväng av norrut in på ”gamla” Skelleftehamnsvägen. I Ursviken följ skyltning norrut mot Sillskatan. Vägen följer en slinga runt kusten som leder tillbaka till väg 372. 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16