Fiskelägen Fiskebod på Långhällans fiskeläge på Kågnäset FotoSkellefteå museum.jpg

Fiskelägen

Fiske, jakt och insamlande har varit människans viktigaste näringar. Under alla tider har man sökt sig till de bästa fångst- och fiskeplatserna. I takt med att befolkningen växte ökade behovet av torkad och insaltad fisk. Strömmingsfisket var viktigt. Varje försommar reste drängar och pigor från kustbyarna ut till fiskeplatserna och de stugor som uppförts på fiskelägena i närheten. På hösten återvände de med insaltad strömming och surströmming som packats i tunnor och kaggar.

Under 1700-talet fick vi de första yrkesfiskarna, där fisket ofta kombinerades med ett litet jordbruk. Överskottet från fisket såldes till inlandet eller i de framväxande industrisamhällena. På 1920-talet blev båtmotorer vanliga och då kunde man ta sig till fiskegrunden utan att sova över på sina fiskelägen.
 
Efter andra världskriget ökade välståndet och på gott och ont förändrades våra kostvanor. Saltströmming, som åts till frukost varje dag i många hem, är idag sällsynt – precis som yrkesfiskaren. Med tanke på folkhälsan skulle vi kanske behöva äta mer av den strömming som sedan stenåldern ingått i vår kostcirkel!

 • Bjuröklubb - sjöfart, jakt, fiske och natur

  Angränsande mot hav i tre vädersträck erbjuder Västerbottens östligaste fastland såväl vackra vyer som speciell natur och intressant historia. Få platser längs Norrlandskusten har så många lämningar efter fiske och säljakt som Bjuröklubb. Dateringar visar att de är från omkring 500-talet fram till 1800-talet. De fiskestugor och kapell man passerar på väg ut till Bjuröklubbs spets, Klubben, är från senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. På 1800-talet blev också Bjuröklubb lots- och fyrplats. Lotsplatsen drevs 1821-1967, fyren byggdes 1859 med bostad för fyrmästaren. 1976 bildades Bjuröklubbs naturreservat.

  Läs mer om Bjuröklubb - sjöfart, jakt, fiske och natur

 • Blackhamn: fiskeläge och labyrint

  Namnet Blacke betyder något som är kalt och slätt och beskriver hur det såg ut på platsen då den började användas. En gång låg här ett stort fiskeläge som hade både kapell och egen marknad, men idag är Blackhamn en fridfull sommarstugeidyll.

  Läs mer om Blackhamn: fiskeläge och labyrint

 • Kallviken - gammal hamnplats och marknadsplats

  Förr i tiden, när alla transporter skedde på havet, var goda naturhamnar viktiga. Kallviken utanför Lövånger var en sådan naturhamn. Där låg Lövångers- och Burträskböndernas utskeppningshamn från 1600-talet fram till 1965. Tidigare hade havsviken sträckt sig ända in till Lövånger, men den inre delen, Avafjärden, är uppgrundad. Vid 1800-talets hamn i Kallviken finns ännu några magasin bevarade.

  Läs mer om Kallviken - gammal hamnplats och marknadsplats

 • Kågnäset

  Stor-Snäckhamn, Lill-Snäckhamn, Finnhällan, Sandviken, Långhällan, Kågnäsudden och Sillskatan - för inte så länge sedan låg fiskelägena som ett pärlband längs kusten. Nästan varje kustby hade sitt eget fiskeläge dit bönderna åkte för att fiska.

  Läs mer om Kågnäset

 • Malörhällviken

  Vill du se ett häftigt fiskeläge ska du åka till Malörhällviken på Skallön utanför Burvik. Det är övergivet sedan länge, men kvar finns lämningar som vittnar om långvarig aktivitet. De som fiskade härifrån kom inte från Burvik – de var fiskeborgare från Piteå.

  Läs mer om Malörhällviken

 • Pite-Rönnskär, kapell och fyrplats

  Strax söder om gränsen till Norrbotten ligger Pite-Rönnskär. Öns sydligaste spets heter Kyrkudden och avslöjar att det finns ett kapell på platsen. Det hörde till fiskeläget som byggts vid en naturhamn. På toppen av ön reser sig Pite-Rönnskärs kännetecken – Sveriges högsta järnfyr, ritad av Nils Gustaf von Heidenstam!

  Läs mer om Pite-Rönnskär, kapell och fyrplats

 • Sandviken – salteri och fiskeläge

  I Sandviken utanför Burvik finns ett salteri, några båthus och fiskebodar. Salteriet byggdes 1935 av fiskare i Burviksområdet. Det var en industri där strömming från flera fiskelägen i trakten saltades in.

  Läs mer om Sandviken – salteri och fiskeläge

 • Skötgrönnan – naturreservat med historia

  Skötgrönnan är en mycket särpräglad ö som ligger drygt 2 km från närmaste kustområde vid Skallön söder om Bureå. Ön är knappt en kilometer lång och hälften så bred.

  Läs mer om Skötgrönnan – naturreservat med historia

 • Vånörens fiskeläge

  Som en yttersta utpost utanför Burvik ligger Vånören. Där finns ett fiskeläge med fem stugor och tre nätbodar. Ett stycke därifrån, i Sandskärsviken, ligger en labyrint. Traditioner berättar om män som setts gå i labyrinter och mumla besvärjelser. Vad gjorde man inte för att få tur med fisket!

  Läs mer om Vånörens fiskeläge

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16