Hav kust , spår av m, Bure Arkiv.jpg

Bure Arkiv

Bureås 200-åriga industrihistoria avslutades då pappersmassefabriken lades ned 1992. Verksamheten efterlämnade åtskilliga hyllmeter med just papper – dokument – som på olika sätt speglar historien. Materialet är tillgängligt för allmänheten och finns samlat på gamla brukskontoret, i Bure Arkiv.

År 1875 hade ett nytt sågverk byggts på Snöskäret vid Bureälvens mynning i havet. Det fick namnet Bure AB och drevs med modern teknik – ångkraft. Förbi var vattenkraftens dagar och därmed det gamla sågverket uppe i Strömsholm. Ångsågen låg vid utskeppningshamnen och under den korta seglationssäsongen rådde en febril aktivitet. Fartyg från alla delar av världen lastade trävaror och pappersmassa. Kineser med hårpiskor, afrikaner med kedjade apor och papegojor på axeln kunde ses på Skärvägen. Det var stora attraktioner för dåtidens Burebor.

Ett samhälle växte upp runt sågverket. Längs Skärvägen byggdes arbetarbostäder, affärer och kaféer. Längst ute på Skäret låg disponentbostaden, kontoret och på insidan av halvön sågverket. Industrin växte. År 1908 tillkom ett hyvleri och tre år senare en ny ångsåg. I slutet av 1920-talet uppfördes även en pappersmassefabrik. Bure AB kunde därmed tillvarata allt timmer som kom från de egna skogarna, de flesta fanns kring Bureälvens källflöden. På 1940-talet brann sågen ner, men en tredje såg stod snart klar. Bure AB var nu ett av de större sågverken i norr.

På 1960-talet köptes bolaget upp av Mo och Domsjö AB. År 1972 lades sågen ner och tjugo år senare var det massafabrikens tur att gå i graven. Under de nära 200 år som bolaget existerade var man noga med att ta hand om sina papper. Med tiden blev det ett omfattande arkivmaterial som idag speglar bolagets verksamhet. Efter nedläggningen fanns risken att arkivet skulle försvinna från orten och för att bevara det i Bureå bildades en stiftelse. Bolagets kontor från 1952 blev Bure Arkiv. Arkivet är i dag en guldgruva, både för den lokalhistoriskt intresserade och för den som vill studera ett sågverksbolag i ett större perspektiv. På Bure Arkiv finns även en utställning som speglar Bure ABs omfattande verksamhet.

Vägbeskrivning

I Bureå, vid E4:an 2 mil söder om Skellefteå, följ älvens norra sida österut längs Norra Ågatan och därefter Skärvägen till industriområdet. I det gamla bolagskontoret vid ”grindarna” ligger Bureå arkiv.


 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16