Copy-skolaFuruögrund-Endast Naturkulturguiden.jpg

Furuögrund - Byskes hamn

Sågverket på Furuögrund lades ned på 1920-talet, som så många andra sågverk. Men till skillnad från de andra sågverkssamhällena försvann inte Furuögrund. Det kunde leva vidare tack vare hamnen. Där började man istället skeppa ut massabalar från fabriken i Ytterstfors. Idag är Furuögrund en attraktiv ort sommartid, både för fritidshusägare och båtfolk, men här finns även åretruntbofasta.

Historien om Furuögrund börjar egentligen i Ytterstfors. Där byggdes 1796 ett vattendrivet sågverk, som fraktade sitt virke ner till havet på Åbyälven. Vid mynningen fanns sågens lastageplats och ute på redden låg segelskutorna och väntade på att få lasta. Men lastageplatsen låg oskyddad och vid mitten av 1800-talet byggdes en ny kaj som låg i lä – Furuögrund, strax söder om Byskeälvens mynning. Vid den här tiden hade ångdrivna sågar börjat ersätta vattendrivna och så kom också att ske här. På 1870-talet byggdes en ångsåg vid kajen. Då fanns det nio gårdar i Furuögrund.

Den nya ångsågen drog mycket folk som sökte sig dit i hopp om arbete och sågen blev en stor arbetsplats. Ett samhälle växte fram med bland annat affärer, kaféer och skola. Under en period kring 1900 bodde det fler människor i Furuögrund än i Byske! Framtidstron var stor. År 1905 invigdes en modern folkskola, byggd i två våningar med nymodigheter som centralvärme och elektriskt ljus.

Ytterstfors massafabrik

Omkring 1925 inträffade den stora sågverksdöden. Lågkonjunktur och centralisering medförde att många sågverk längs Norrlandskusten lades ned. Så skedde även i Furuögrund – 1925 stannade sågramarna för alltid. För många sågverkssamhällen innebar nedläggningen att de i det närmaste försvann från kartan. Räddningen för Furuögrund var hamnen och närheten till Byske.
I Ytterstfors, där den gamla vattensågen legat, hade det byggts en massafabrik för slipmassa på 1910-talet. Massabalarna från fabriken transporterades ner till magasinet och kajen i Furuögrund med en linbana. Massaepoken varade i nästan 40 år, 1959 lades fabriken ned och revs. Furuögrund blev då en ”förort” till Byske.

Många hus från sågverksepoken finns kvar, däribland den magnifika skolan. Flera hus är byggda av knubb, en restprodukt från sågen. En annan restprodukt var splitved, som man byggde kajer av. I Furuögrund finns ännu en sevärdhet. Det är en mareograf, en vattenståndsmätare från 1914, som ännu är i drift. Byggnaden är liten och åttkantig, uppförd enligt statliga direktiv.

Vägbeskrivning till Furuögrund

Sväng österut från E4:an vid södra infarten till Byske, 3 mil norr om Skellefteå. Tag till höger innan centrum och älven, följ skyltning mot Furuögrund. Vill man kan man efter besöket i Furuögrund åka tillbaka mot Skellefteå på den grusväg som leder genom byn mot Ostvik.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-05-30