Strömsholms herrgård FotoSkeå mus.jpg

Strömsholms herrgård

Här och var i landskapet sticker det upp små utropstecken – som en herrgård till exempel. Vacker tänker du när du ser den, och så åker du vidare. Men den blir också intressant om du frågar dig varför den står där. Strömsholms herrgård är ett sådant utropstecken! Här får du veta historien bakom den.

Strömsholms herrgård är vad som återstår av Bureås första sågverk. Det byggdes upp 1797 och var lika modernt som andra sågverk vid den här tiden – ett finbladigt sågverk som drevs av vattenkraft. Finbladigt innebar att sågbladen var tunna och ställbara. På så sätt fick man ut mer av varje stock än i de äldre grovbladiga sågverken. Vattenkraft var den kraft som drev alla sågverk och andra industrier vid den här tiden. En fors med lämplig fallhöjd avgjorde placeringen – därför ligger Strömsholm där det ligger. För att leda vattnet fram till vattenhjulet, sågverkets motor, grävdes en kanal. På så sätt bildades en liten sågö – den ser du tydligt då du besöker Strömsholm.
Bredvid sågen uppfördes arbetarbostäder, olika sorters uthus och en herrgård, men det var inte samma herrgård som står i Strömsholm idag. Den stod på östra sidan av forsen och brann ner 1842, samtidigt med sågverket. Sågverket förestods då av mamsell Lodin, som var känd som en driftig kvinna. Kort efter branden stod där ett nytt sågverk och, strax norr om det, en ny herrgård.
Sågverket var lönsamt och vid sekelskiftet 1800 fanns det långt gångna planer på att utvidga verksamheten. Ett glasbruk skulle byggas, liksom ett järnbruk. Glas, men framförallt järn och trä, var stora exportvaror vid den här tiden. Men kriget med Ryssland 1808-1809 kom emellan och planerna förverkligades aldrig.

Strömsholms sågverk drevs fram till 1898, då det revs. Då hade redan ett nytt, modernt sågverk byggts på Snöskäret i Bureå. Det var en ångsåg och togs i drift 1875. Vattensågarnas tid var förbi. Tack vare ångkraften kunde sågverket byggas direkt vid utskeppningshamnen. Tidigare hade virket från Strömsholm flottats dit eller körts med häst. Vid ångsågen byggdes också en disponentbostad – Strömsholm fick därefter leva vidare på egen hand.

Strömsholm och miljön omkring är idag en liten idyll. Herrgården är privatägt byggnadsminne, dessutom finns också några bostadshus kvar, liksom ett kantverk. Kantverket är restaurerat och innehåller en liten utställning. Känner du för en promenad i Strömsholm kan du vandra på den nyanlagda Holmsjöleden, som följer Bureälvens norra strand upp till Bursjön.

Vägbeskrivning

I Bureå, vid E4:an 2 mil söder om Skellefteå, sväng västerut från E4: an vid korsningen norr om älven. Följ den lilla vägen upp till Strömsholm. (Allmän väg upphör några hundra meter före Strömsholm.)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16