Copy-Strömstare på en kvist-PeterLilja-Naturkulturguiden.jpg

Fågelarter

De fågelarter vi idag har i Skellefteå kommun har successivt kommit hit i takt med att Inlandsisen smälte bort för 8 000 år sedan. Kommunens storlek med en rad olika naturmiljöer och inte minst läget vid kusten ger ett rikt fågelliv. Av Sveriges ca 450 olika fågelarter ses mer än 200 arter regelbundet i kommunen varav ett 150-tal arter kan anses ha sina häckningsplatser här. Och en del av dem häckar kanske i din egen trädgård.

Ursprungligen är dock våra fåglar anpassade för ett liv i naturmiljöer utan människans påverkan. Här i skogen, våtmarken, på sjön eller havet finner vi fortfarande också de flesta av våra fåglar.

Skogens fåglar

Skogen är alltid en spännande miljö att uppleva djur och natur i. Likt en jägare smyger man fram med alla sinnen alerta. Fågelkontakter i skogen är vanliga men ofta lika överraskande som kortvariga och typiska när man stöter på våra skogshöns tjäder, orre och järpe. Ofta hör man fågel som man sällan ser. Gökens och ringduvans karaktäristiska läten ljuder långt genom skogen. En majmorgon erbjuder en hel kör av lövsångare, bofinkar, talltitor och rödvingetrastar. Vistas du i gammal skog kan det vara värt att ha med en extra korvskiva i matsäcken. Här får man ibland trevligt besök lavskrikan som snyltande matgäst.

Våtmarker och ängar

På våra större våtmarker och myrar finner man ofta en blandning av de fåglar som vistas i skog och sjö. Antalet arter likväl som individer kan vara stort. Typiska för våtmarken är vadare som grönbena och småspov. En av våra största fåglar tranan hör också till våtmarken. I vattensamlingar kan vi också hitta smålom och svarthakedoppping. Våtmarken är vårt enda naturligt öppna landskap och platser som Jättungsmyran och Stormyran ger utmärkta tillfällen för mer traditionell fågelskådning.

Våra åker- och ängsmarker är hem för buskskvätta och gulsparv. Svalor bjuder på luftakrobatik och emellanåt ser man tornfalken och jordugglan på vingburen jakt efter sork. Storspov och tofsvipa är ömsom i luften och ömsom på marken. Många fåglar håller till i angränsande träd och buskars skydd och givetvis är dessa platser bra att hålla kolla på om man vill se eller höra fågel i detta öppna landskap.

Fåglar vid sjön och kusten

Från bryggan på sjöstranden ser man knipa, gräsand och kricka simma intill vasskanten. Kritvita sångsvanar står på huvudet och betar från botten i den grunda viken. Från sjön hör vi också gråhakedoppingens hesa skrikande i kontrast storlommens ödesmättade läte. Fisktärnan dyker efter små fiskar och har vi tur kan vi få se fiskgjusen ta en av större slag. Såväl tjärnar som större sjöar erbjuder utmärkta möjligheter till fågelskådning. Håll gärna utkik på platser med vass eller annan vattenväxtlighet längs stränder och i grunda vikar. Garanterat bra fågelsjöar finner du i våra naturreservat Ostträsket, Gärdefjärden och Innerviksfjärden.    

Längs kusten ser vi givetvis måsar och trutar. På vattnet simmar svärta och småskrake och tobisgrissla. Längs stranden vandrar drillsnäppan med försiktiga steg. Kusten är också den mest typiska miljön för vår största fågel havsörnen. Här finner vi också en del av våra bästa sträckfågellokaler som tidiga vårmorgnar bjuder på mängder av fågel på väg norrut. Ett utflykt till Bjuröklubb eller Grundskatan ger under den tiden på året en upplevelse utöver det vanliga.

Fåglar i vår närmiljö

Även där vi bor finner vi fågel. Mitt i stan håller tamduvor och gråsparvar till i torgmiljön. Skrattmås och fiskmås patrullerar längs älven. Skator flyger mellan kvarterens träd och kajorna finner utmärkta sittplatser på hustaken. I Skellefteå stad ger framförallt Skellefteälven utmärkta möjligheter att se och höra fågel i trevlig strandpromenadsmiljö.

På tomten gör fågelbordet talgoxen, blåmesen och svartvita flugsnapparen till stamgäster och sparvhöken till en plötslig besökare. På gräsmattan ser man björktrasten förflytta sig med jämfotahopp i tron att nästa skutt ska leda den till en lång smaklig mask. Fågelbordets gäster kan man få i fascinerande närbild med endast en handkikare. Sätt gärna upp fågelbordet så det syns inifrån huset. Då ges möjligheten att skåda fågel från köksbordet eller favoritfåtöljen.

Ska man mata fåglarna?

För den som önskar bättra på fågellivet i sin närhet är det en god idé att mata fågel med solrosfrön och talg. Sätter man upp holkar bättrar man på chanserna till att få häckande fågel i närheten. Låt gärna träd bli gamla och stora, plantera buskar och undvik att röja undervegetation så ger ni fåglarna det välbehövliga skydd som också gör att de vistas i er närhet.

Kanske är det också första kontakten med fåglarna i vår egen miljö som gör att vi intresserar oss för att söka upp dem i deras naturliga miljöer i skogen, våtmarken, på sjön eller havet.  


 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16
Sida

Våra vilda djur

Allt eftersom Inlandsisen smälte bort för 8 000 år sedan kom våra nuvarande vilda djur hit via land, vatten och luft. I Skellefteå kommun finns ett ri...

Läs mer