Farleder, sjökort

Utanför kusten och in till kommunens hamnar går det yrkesfarleder som är uppmärkta med skyltar och utmärkta i sjökort. Yrkesfarlederna används av den kommersiella trafiken när de ska besöka områdets hamnar, exempelvis hamnarna i Kåge och Skelleftehamn. Dessutom finns det en mängd skyltade ”leder” och så kallade enslinjer uppsatta av andra och som saknas på sjökort.

Uppskyltade leder och enslinjer kan ge värdefulla råd och tips om hur man ska navigera exempelvis för att ta sig in till en hamn, men det är viktigt att komma ihåg att ändå alltid använda sjökortet. Det finns ingen garanti att enskilda markeringar hålls uppdaterade.

Sjökort ska alltid användas vid färd till havs och det är viktigt att använda ett så färskt kort som möjligt eftersom havsbotten delvis förändras med tiden. Att färdas utan sjökort innebär onödiga risker, oavsett om man har en stor eller liten båt.

Om du har en GPS med eller utan sjökort så ökar navigationsprecisionen och du kan enkelt hitta dit du ska. Hjälpmedel av detta slag är bra både för nybörjare och erfarna och oavsett om man ska färdas till ett närbeläget utflyktsmål eller tänker bege sig på långtur. Men de är naturligtvis inget krav för att komma igång.

I naturen hittar du också enslinjer. En del är naturliga, andra uppsatta av människan. En tillverkad enslinje består av två sjömärken, ett med en tavla med pekar med sin spets uppåt, och ett med en tavla som pekar nedåt. När man åker längs enslinjen pekar sjömärkenas spetsar mot varandra på ett tydligt sätt. Enslinjer är ett smidigt sätt att ta ut en riktning utan att behöva använda kompass. Naturliga enslinjer är till exempel när en fyr ligger ens med en udde eller när två uddar ligger ens med varandra. När man gör en sådan iakttagelse kan man rita en linje på sitt sjökort och vet att man då färdas längs denna enslinje.

Med hjälp av ett sjökort och naturliga enslinjer kan man också ta ut så kallade ”frimärken”, det är när man vet att man på ena sidan om en enslinje inte finns några grund man kan fastna på. Då kan man med hjälp av visuell navigering se till att hålla sig på rätt sida om enslinjen och därmed utanför alla grund.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16