Bränningar o skär.jpg

Bränningar och skär

Längs Skellefteås kuststräcka finns nästan 200 namngivna öar och ett stort antal grynnor och skär. De kan vara de ogästvänligaste platser vid hårt väder och de mest underbara platser att besöka vid bra väder. Och gränsen däremellan är oftast hårfin.

Landhöjningen gör att kusten ständigt förändras. Under senaste istiden tryckte den upp till 3 kilometer tjocka isen ned landmassan. I samband med dess avsmältning steg landet kraftigt och fortsätter att stiga än idag. Landhöjningen längs Skellefteå kommuns kust är med ca 9 mm/år störst i världen. Landhöjningen har också gjort att man kontinuerligt fått flytta hamnar och boplatser allteftersom tillgängligheten till havet förändrats.

Flera av öarna vetter direkt mot Finland utan annat land däremellan. På platser som Blackhallen och Tåmgrönnan sätter fortfarande vatten och vind gränserna för vad som tillåts att växa och leva. Endast ett fåtal växter får grepp på de annars kalspolade hällarna, blocken och stenarna. I innerskärgården däremot, som t.ex. i Bäckfjärden, finns betydligt mer växtlighet och ofta relativt produktiv barrskog.

Våra mer exponerade öar, kobbar och skär, bl.a. Skötgrönnan utanför Burvik, är viktiga häckningsplatser för en rad fåglar som fiskmås, silvertärna, gråtrut, silltrut, tobisgrilssla och vår vanligaste kustfågel skrattmåsen. En annan fågel som är på väg att etablera sig i kommunen är storskarven.

På den skyddade sidan av öarna kan man ofta finna ljuvliga sandstränder som gjorda för svalkande bad en solvarm sommardag. Här ges också chansen att hitta sin alldeles egen sandstrand för en dag.

De grunda områdena intill öarna är viktiga födoplatser för ett flertal fiskarter. För de som sportfiskar efter sik, harr och öring är grunda steniga vatten den plats man väljer i första hand. Flera av öarna som t.ex. Skötgrönnan var också viktiga på 1700 och 1800-talet för dåtidens yrkesfiskare. Sportfisket längs vår kust är fritt för alla och en tur med spöet i hand är alltid givande –ofta med fångst och alltid med naturupplevelser.
 
Förekomsten av fisk lockar också sälen som sedan 1980- och 90-talet har ökat. Framförallt på senhösten finns stora chanser att se våra två sälarter gråsäl och vikare längs hela kusten.

Skellefteås kust och öar är givetvis underbara platser att besöka oavsett årstid. På isfri tid ger båtlivet otaliga chanser till spännande strandhugg och fascinerande naturupplevelser. På vintern kan en tur med långfärdsskridskor ge en alldeles fantastisk upplevelse beskriven av de redan frälsta som näst intill sakral.

 

 

 • Allemansrätten

  Naturen är öppen och tillgänglig för alla. Det betyder att du får vistas i naturen om du visar hänsyn och inte stör eller förstör.

  Läs mer om Allemansrätten

 • Bjuröklubb - sjöfart, jakt, fiske och natur

  Angränsande mot hav i tre vädersträck erbjuder Västerbottens östligaste fastland såväl vackra vyer som speciell natur och intressant historia. Få platser längs Norrlandskusten har så många lämningar efter fiske och säljakt som Bjuröklubb. Dateringar visar att de är från omkring 500-talet fram till 1800-talet. De fiskestugor och kapell man passerar på väg ut till Bjuröklubbs spets, Klubben, är från senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. På 1800-talet blev också Bjuröklubb lots- och fyrplats. Lotsplatsen drevs 1821-1967, fyren byggdes 1859 med bostad för fyrmästaren. 1976 bildades Bjuröklubbs naturreservat.

  Läs mer om Bjuröklubb - sjöfart, jakt, fiske och natur

 • Bjuröklubb och Grundskatan - Västerbottens fastlands bästa sträckfågellokaler

  Fågelskådningens glädje kan skapas av förverkligandet av drömmen om att få betrakta en individ av en speciell art i sin rätta miljö. Glädjen kan också uppstå av att på en morgon se tusen och åter tusen fåglar av olika arter i målmedveten flykt. På Bjuröklubb gläds man av den senare anledningen.

  Läs mer om Bjuröklubb och Grundskatan - Västerbottens fastlands bästa sträckfågellokaler

 • Burehällorna –naturvårdsområde för sol och bad

  Högsommarvärmen på land har sedan länge fått tröjan att klibba mot ryggen och glassen i handen smälte snabbare än vad munnen förmådde att svälja. Det är med lättnad vi nu äntrar båten och för färd genom havets svalka mot Burehällorna.

  Läs mer om Burehällorna –naturvårdsområde för sol och bad

 • Båtliv

  I Skellefteå kommun finns det gott om vatten. Med en kuststräcka på över 38mil, flera älvar och 1500 sjöar ges goda möjligheter till ett aktivt båtliv.

  Läs mer om Båtliv

 • Farleder, sjökort

  Utanför kusten och in till kommunens hamnar går det yrkesfarleder som är uppmärkta med skyltar och utmärkta i sjökort. Yrkesfarlederna används av den kommersiella trafiken när de ska besöka områdets hamnar, exempelvis hamnarna i Kåge och Skelleftehamn. Dessutom finns det en mängd skyltade ”leder” och så kallade enslinjer uppsatta av andra och som saknas på sjökort.

  Läs mer om Farleder, sjökort

 • Fiskelägen

  Fiske, jakt och insamlande har varit människans viktigaste näringar. Under alla tider har man sökt sig till de bästa fångst- och fiskeplatserna. I takt med att befolkningen växte ökade behovet av torkad och insaltad fisk. Strömmingsfisket var viktigt. Varje försommar reste drängar och pigor från kustbyarna ut till fiskeplatserna och de stugor som uppförts på fiskelägena i närheten. På hösten återvände de med insaltad strömming och surströmming som packats i tunnor och kaggar.

  Läs mer om Fiskelägen

 • Furuögrund - Byskes hamn

  Sågverket på Furuögrund lades ned på 1920-talet, som så många andra sågverk. Men till skillnad från de andra sågverkssamhällena försvann inte Furuögrund. Det kunde leva vidare tack vare hamnen. Där började man istället skeppa ut massabalar från fabriken i Ytterstfors. Idag är Furuögrund en attraktiv ort sommartid, både för fritidshusägare och båtfolk, men här finns även åretruntbofasta.

  Läs mer om Furuögrund - Byskes hamn

 • Gåsörens fyr- och lotsplats

  Ön Gåsören utanför Skelleftehamn har väglett sjöfarande med sin fyr sedan 1881. Dagens fyr är automatiserad och kräver ingen fyrvaktare, som förr. Gåsören var också lotsplats från 1904 till 1968.

  Läs mer om Gåsörens fyr- och lotsplats

 • Hav, kust och skärgård

  Skellefteå är en kustkommun! Kustlinjen från Juvikklubben i söder till Grubbholmen i norr är grovt mätt över 40 mil lång. Därutöver finns 190 namngivna skärgårdsöar och ett stort antal grynnor och skär. Kusten har så länge som människan funnits varit viktig för fiske, jakt och sjöfart.

  Läs mer om Hav, kust och skärgård

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07