Bjuröklubb och Grundskatan - Västerbottens fastlands bästa sträckfågellokaler

Fågelskådningens glädje kan skapas av förverkligandet av drömmen om att få betrakta en individ av en speciell art i sin rätta miljö. Glädjen kan också uppstå av att på en morgon se tusen och åter tusen fåglar av olika arter i målmedveten flykt. På Bjuröklubb gläds man av den senare anledningen.

Halvön Bjuröklubb utgör den östligaste delen av Västerbottens fastland och här passerar fågel på väg till häckningsplatser i norr- och väst i betydligt större numerär jämfört med västligare kustområden.

Bjuröklubb

Halvöns norra spets som också kallas Bjuröklubb utgörs av ett knappt 50 meter högt berg varifrån havsutsikten når nästintill 360° vinkel. Från mitten av april till mitten av maj passerar här tiotusentals tättingar. Som mest cirka 45 000 fåglar på en morgon, med en majoritet av bo- och bergfinkar. Mängder av trastar, siskor, korsnäbbar, fältsparvar, ringduvor och lärkor syns också. Här har också i stort sett alla svenska arter av rovfåglar observerats.

Grundskatan

Till halvöns södra udde, Grundskatan, åker man under maj månad för att se sjöfågel. Grundskatans läge och utformning gör att fågel som flyttar längs kustlinjen kommer närmare land här än vad som annars är vanligt. Platsen är mest känd för det stora antalet passerande lommar. Den 28 maj 1987 noterades ca 6 000 sträckande storlommar vilket hittills är rekord i Sverige. Här kan man också se svärta, sjöorre, ejder, alfågel och storskarv under hela maj månad. 

Under september till oktober bjuder både Bjuröklubb och Grundskatan på bra tillfällen att se söderflyttande fågel som änder, måsfågel och vadare. Flest fåglar ser man normalt om det blåser nordöstlig vind. Fåglarna passar då på att nyttja medvinden söderut samtidigt som de trycks närmare kusten. 

Naturreservat

Både Bjuröklubb och Grundskatan ingår i Bjuröklubbs naturreservat. Det är framförallt områdets hällmarker, klapperstensstränder och sanddyner som anses ge Bjuröklubb ett högt värde för biologisk- och geovetenskaplig forskning.

Låt morgonsolen vara väckarklocka! Packa fikat, varma kläder och kikaren i ryggsäcken och åk ut till Bjuröklubb. På Västerbottens fastlands bästa sträckfågellokal är du inte ensam en vårmorgon. Du får sällskap av flera tusen fåglar på väg norrut.

Vägbeskrivning

Kommande norrifrån på väg E4: Följ skyltning till Bjuröklubb från Önnesmark, just innan uppförsbacken på Hökmarksberget. Kommande söderifrån på väg E4: Följ skyltning till Bjuröklubb från cirka 1 km norr om infarten till Lövånger.

Bjuröklubb: Följ skyltade vägen och parkera på parkeringsplatsen nära vägens slut (undvik att parkera längre fram vid fyrvaktarbostaden). Fortsätt till fots några hundra meter längs grusvägen och följs slutligen stigen fram till fyren.

Grundskatan: Sväng höger mot Grundskatan (skyltat) ett par kilometer innan Bjuröklubb. Håll vänster vid korsningen efter ca 1,5 km och fortsätt ytterligare drygt 1 km. Skyltad parkering. Fortsätt ett par hundra meter ut på udden till fots. Vägen till Grundskatan är inte alltid körbar före 10 maj p.g.a. snö.

Koordinater

Bjuröklubb    (fyren)                   7165504, 1777181
Grundskatan (östligaste spetsen) 7160194, 1779501

 


 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-04-16
Sida

Gärdefjärden

Landhöjningen har sedan istiden förskjutit gränsen mellan hav och sötvatten österut. För 500 år sedan var Gärdefjärden en havsvik. Numera är den en få...

Läs mer