Nybygget Rismyrliden, bebyggelse, natur- och kulturstig, FotoHenry Lundström, Skellefteå muse.jpg

Slåtterängar

Enligt sägen ska man drömma om sin tillkommande hustru eller man om man på midsommarafton placerar sju olika sorters blommor under kudden. På slåtterängen finner du lätt de sju och säkert några till.

Slåttern eller ”slåttanna” som det kallas på bondska var i det gamla lantbruket en av sommarens viktigaste sysslor. Dels för att det tog en stor del av sommarens arbetstid i anspråk och dels för att resultatet var avgörande för djurens välmående och mjölkproduktion om vintern. Vad man kanske inte tänkte på då var att man faktiskt också skapade ett av landets rikaste växt- och djursamhällen.

Slåtterängen är den artrikaste miljön i odlingslandskapet. På en enda kvadratmeter kan det finnas 40-50 olika gräs- och blommarter. Typiskt för slåtterängen är en blandning av ljuskrävande, lågvuxna arter där inte några få arter dominerar över de andra. Många av slåtterängens växtarter är konkurrenssvaga och återfinns inte i näringsrikare miljöer men klarar av att etablera sig och överleva tack vare återkommande slåtter eller bete, som missgynnar andra mer konkurrensstarka och näringskrävande arter.

På slåtterängen finner vi en stor mängd välkända växter som liten blåklocka, prästkrage, rödklöver, röllika, ängsskallra och kattfot. De ytterst smakliga bären smultron och åkerbär finner man också i slotterängsmiljön i åkerdiken och intill stenhagar.

Mångfalden av växter lockar en mängd insekter. Man ser dagfjärilar singla fram på sina färgglada vingar och humlor av alla de slag brummar mellan klöverns röda blommor. Insektslivet är givetvis smaskens för er rad fågelarter som stare och hussvala.

Slåtterängarna har minskat dramatiskt de senaste 50 – 100 åren. Fortfarande finns dock en del fina ängsmiljöer kvar i kommunen. I Rismyrliden och Soldattorpet i Gärdefjärden sköts delar av marken fortfarande enligt gamla traditioner. För att slåtterängens alla örter, gräs och insekter ska fortleva krävs nämligen en årlig skötsel av marken. Slåtter ska ske med skärande verktyg som lie eller slåtterbalk och höet ska sedan räfsas samman och samlas in. Om markerna sedan betas av djur är det ytterligare ett plus.  

För den som bor på landet är det möjligt att själv hjälpa slåtterängens växter och djur på traven genom att lära sig slipa och svinga en lie. Oftast är det enklast att sköta ”småmiljöerna” som dikesrenar och marken närmast stenhagar och byggnader. Slå och ta bort gräset i juli. Håll efter sly men bevara gärna äldre träd.

Det är också härligt att ströva genom slåtterängens mjuka matta med en mångfald i färg, form och ljuvliga dofter. Gör gärna ett besök i Rismyrliden eller Soldattorpet i Gärdefjärden och är det midsommar kanske du t.o.m. kan ta reda på vem din nästa är.

Vägbeskrivning
Rismyrliden. Från Skellefteå, följ Skråmträskvägen västerut på södra sidan Skellefteälven. Rismyrliden är skyltat vid femvägskorsningen i Finnfors.

Soldattorpet. Ligger i anslutning till Gärdefjärdens naturreservat, i anslutning till Lövångers kyrkstad.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16