Copy-Fällforsen i Byskeälv-PrivatPeter Lundström.jpg

Byskeälven - en levande laxälv

Byskeälven startar sin resa inom Arvidsjaurs kommun. Den hinner ge upphov till ett flertal ”ögonbedövande” sevärdheter innan den majestätiskt säger farväl, genom att kasta sig ut i Bottenviken med kraft från de sista forsarna i Byske samhälle.

Byskeälven två största källsjöar, Långträsket och Västra Kikkejaur, skänker älven huvuddelen av dess vatten under dess inledande lopp inom Arvidsjaurs kommun. Men den egentliga Byskeälven tar sin form nedströms Arvidsjaurssjön och får sitt namn nedströms Kilverjaure.

Inom Skellefteå kommun faller älven 295 meter över en sträcka på ca 10 mil - en fallhöjd som är en garant för natursköna scener och mäktiga forsmiljöer. Under den första milen påträffas det historisk intressanta Garaselet som utgjorde boplats för människor så långt tillbaks som för 8.000 år sedan. Därefter följer nära tre mil av brant fallande älvsträcka, innefattande flera vilda forsar, innan älven tar en paus och samlar ny kraft i det lugna Åselet.

Från Blankselet ned till Åselet passerar älven genom det ständigt föränderliga deltaområde som bildades då havet stod som högst, i samband med inlandsisens avsmältning. De stora mängderna av sten och grus är lättrörliga och skapar under älvens inverkan och tryck ständigt nya älvsmiljöer. Dessa miljöer är perfekta lekplatser för lax och här har också den berömda Byskeälvslaxen ett av sina absolut viktigaste föryngringsområden i älven.

Här finns också älvens botaniskt rikaste område, väl värt ett besök. Intill byn Åselet finns växtplaster för den fridlysta orkidén norna. Norr om byn finns Brännlidens naturreservat där du kan vandra genom trolsk urskogsmiljö. Här finns nämligen kommunens kanske äldsta barrskog. 

Under sträckan Åselet-Fällfors består älven huvudsakligen av lugna sel där den långsamt och skarpt slingrande, söker sig nedströms. Älvens slingrande kurvor kallas även för meandrar, och skapar en ständig förändring i landskapet. Här finns också den fantastiska Marranäsvältan, en 160 meter lång erosionsravin, ständigt växande i takt med att grundvattnet för ut sandmaterial till älven.

Under ett besök i Fällfors är det närmast omöjligt att missa den fors som gett byn sitt namn - Fällforsen. Mitt i byn finns Fällforsfallet som alltid utgjort ett vandringshinder för lax och öring. Idag finns laxtrappor i fallet som förenklar för fisken att nå de fina lekområdena som tidigare nämnts. Under juli månad finns goda möjligheter att se en vild lax hoppa i fallet eller simma förbi i laxobservatoriet. Besök gärna fallet i mitten av maj när vårfloden bjuder på ett kraftfullt skådespel, när upp till 200 m3 vatten/sekund kastar sig utför fallet.

Laxfisket är något av Byskeälvens signum och det omnämns i skrifter redan 1337. Idag är sportfisket efter lax ansett som ett av Sveriges bästa. Utöver lax har älven också bra bestånd av harr och öring. Fisket är välorganiserat längs hela älven och det är lätt att lösa fiskekort och själv pröva lyckan. Älven har också rikliga bestånd av den fridlysta flodpärlmusslan som tidigare lockade pärlfiskare till området.

Timmerflottning har pågått i Byskeälven från slutet av 1700-talet fram till slutet av 1960-talet. Än idag finns det rester kvar från denna epok bl.a. i form av stenkistor längs stränderna. Huvuddelen av älvens forsar har under senare år återställts till sitt forna, naturliga utseende. Denna miljö är betydligt mer inbjudande för de invånare som tillbringar sina liv i älven, såväl för fisk och insekter som däggdjur. Bland dessa däggdjur märks bl.a. uttern som i Byskeälvens vattensystem har ett av de viktigaste områdena i kommunen.

Byskeälven är lättillgänglig, eftersom en väg löper på dess norr sida från Byske upp igenom Arvidsjaur kommun.

Vägbeskrivning

Fällforsen:

Åk ca 30 km västerut från E4 i Byske. Sväng vänster i Fällfors mitt i samhället och åk ytterligare 300 m ned till älven och Fällforsen. Fällforsfallet ligger inom gångavstånd strax nedströms vägbron.

Åselet (byn):

Ta av från E4 i Byske i riktning väster ut mot Fällfors. Fortsätt vägen genom Fällfors och åk ytterligare ca 20 km.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16
Sida

Bureälven

Upplev älven som fängslar omgivningen med sina två ansikten: Den klassiskt norrländska skogsälven forsande genom oländig myrmark och barrskog i väster...

Läs mer