Kåge älv-Maria Edström.jpg

Kågeälven – med en palett av möjligheter

Kågeälvens källflöden börjar sitt porlande liv norr om Jörn. Vattnet hinner dock passera den vackra sjön Stavaträsket innan den antar namnet Kågeälven. Från Stavaträsket sträcker älvens vatten ut sig på en knappt 6 mil lång färd innan den når Kågefjärden och havet.

Fallhöjden är 170 meter och medelvattenföringen är bara 9,5 m3/s, vilket betyder att det är en relativt liten älv för norrländska förhållanden. Från Stavaträsket till Storkågeträsket flyter älven lugnt genom den vackra bygden och utgör ett trevligt utflyktsmål för en stilla kanottur.

Från utloppet av Storkågeträsket till Hebbersbäcken faller älven brant. Älven kastar sig med full kraft över det lodräta Storfallet. Denna dånande, totalt 7 meter höga, sevärdhet är också ändstation för Kågeälvens lax på dess lekvandring uppför älven. Laxen var försvunnen under lång tid sedan en damm byggts i Kåge i mitten av 1800-talet. Efter ett intensivt fiskevårdsarbete finns åter självföryngrande lax mellan Kåge och Storfallet, och varje år bärgas stora laxar av fiskare.

På detta avsnitt hittar du också Lillfallet och Slybergsforsarna, som med sina vackra terrassliknande forsar är väl värda ett besök. Denna sträcka upplevs bättre med stövlar och flugspö, än med paddel och kanot.

Nedströms vägen i Storselet passerar älven en plats där den vackra nornan växer och från Kusmark ned till Kåge, passerar älven genom Västerbottens längsta sammanhängande odlingslandskap. Ersmarksängarna strax väster om Ersmark, utgör en viktig rastplats för fågel och man kan under maj månad se stora mängder änder och vadare.

Från Storfallet ned till Kåge, finns ett stort antal forsar. När älven närmar sig kusten tar den sitt sista språng av otämjd frihet vid Kvarnforsen, för att slutligen nå havet vid Kågefjärden.

Kågeälvens kalkrika berggrund skänker också denna vackra älvdal en mycket speciell flora och fauna. I naturreservaten Brännberget och Blylodmyran väster om Sandfors finner man ett stort antal växter som guckusko, norna och doftviol under vår och försommar. I flera av älvens tillrinnande bäckar finns stora bestånd av den lilla sötvattensmärlan som utgör en viktig del av öringens föda. Älven är också hemvist för flodpärlmussla och i dess snöklädda strandbrinkar ser man med jämna mellanrum spåren från utterns rutschkanor.

Älven erbjuder ett spännande sportfiske efter lax, öring och harr under sommarhalvåret och på vintern dominerar abborren.

Vägbeskrivning

Ersmarksängena:

Ta av från E4 i Kåge och kör västerut på norra sidan av älven. Ersmarksängena når man ca 2 km bortanför Ersmark i västlig riktning.

Slybergsforsarna:

Ta av från E4 i Kåge och kör västerut på norra sidan av älven i ca 24 km. Parkera bilen i Storselet ca 100m innan vägen passerar älven och promenera i älvens riktning längs den lilla vägen som går på älvens östra sida.
Storfallet: Ta av från E4 i Kåge och kör västerut på norra sidan av älven i ca 23,5 km. Ta höger i byn Gran och välj vänster väg efter ca 400 m och höger efter ytterligare ca 1,5 km i byn Kvarnforsliden. Fortsätt vägen i 600 m och parkera bilen. Storfallet ligger intill vägen.

Kamsåfallet:

Kör från Skellefteå norrut efter E4. Sväng vänster vid Frostkåge och kör ca 33 km till byn Stavaträsk. Sväng höger i Stavaträsk i riktning norrut mot Degerträsk. Sväng vänster ca 1 km efter att ha passerat Degerträsk. Fortsätt vägen längs Degervattnets och Kamsåns norra strand i knappt en mil. Sväng höger och fortsätt ytterligare ca 1 km uppefter Kamsåns norra strand. Parkera bilen och ta stigen som går ett par hundra meter ned mot Kamsåfallet. Vägen från Degerträsk kan vara dålig och är normalt sett ej brukbar vintertid.

Brännberget och blylodmyran:

Reservaten ligger några kilometer nordost om Boliden. Vid Svanström svänger man norrut från riksväg 95 och tar vägen som går längs Klintforsåns norra strand. Efter ca 4 km når man byn Nyholm. Sväng höger vid sågverket i byn och fortsätt i ytterligare ca 4 km till byn Granholm. Efter byn är det skyltat till reservatet. Vägen är ej brukbar vintertid.

Koordinater

Kamsåfallet  7239732, 1711869
Storfallet  7212808, 1724754
Slybergsforsarna 7210960, 1724134
Ersmarksängena 7204648, 1739544
Brännberget (reservatets mitt) 7209133, 1722057
Blylodmyran (reservatets mitt) 7210983, 1719527

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16
Sida

Bureälven

Upplev älven som fängslar omgivningen med sina två ansikten: Den klassiskt norrländska skogsälven forsande genom oländig myrmark och barrskog i väster...

Läs mer
Sida

Byskeälven - en levande laxälv

Byskeälven startar sin resa inom Arvidsjaurs kommun. Den hinner ge upphov till ett flertal ”ögonbedövande” sevärdheter innan den majestätiskt säger fa...

Läs mer