Fors i Byskeälven.jpg

Åbyälven - från lugn Norrbottning till vild Västerbottning

Åbyälven har sitt ursprung i Arvidsjaurs kommun i Norrbottens län. Dess 9 mil i grannkommunen utgörs till stora delar av lugna selområden. Några kilometer från kommungränsen kastar sig älven plötsligt genom den kanjonliknade Klubbforsen och därmed börjar den sin brantare färd mot havet. På den 7 mil långa sträckan genom Skellefteå kommun faller Åbyälven hela 155 meter fördelat över ett 40-tal olika forsar.

Borgforsen

I en resa i vattnets väg kan man börja med att stanna till vid Borgforsen strax väster om Hednäs. Här kommer man extra nära forsmiljön när man tar hängbron över älven. Strax nedströms Borgforsen ligger Hednäs kraftstation som började byggas år 1919. I samband med en ombyggnation av kraftverket 1995 byggdes också en laxtrappa som togs i bruk sommaren 1996. Laxtrappan är dessutom speciell genom att den delvis består av en gammal flottningsränna och dessutom är 150 meter lång vilket gör den till en av Sveriges längsta laxtrappor.

Mikaelforsen

Genom Hednäs breder ett öppet odlingslandskap ut sig i söder. I vår resa nedströms passerar vi Malbäcken som bl.a. har ett fint bestånd av öring. Åbyälven fortsätter att falla brant och ett av många fina forsande partier är Mikaelsforsen i Islandsbäck. Här finns utmärkta möjligheter till sportfiske efter harr, öring eller lax. Även här finns ett trevligt vindskydd som inbjuder till en stunds avkoppling i ljudet av forsens brus.

Degerforshedens naturreservat

Den som är intresserad av vacker skogsmiljö kan med fördel köra över älven i riktning mot Gagsmark och efter byn fortsätta på småvägarna i ytterligare ca 8 km. Här finns Degerforshedens naturreservat med upp till 300 år gamla träd. Reservatet är lätt att vandra i men kan faktiskt också upplevas från bilsätet längs den väg som löper genom området.

Brännfors såg

I Åbyn intresserade sig träindustrin tidigt för älvens fallhöjd. Strax uppströms gamla bron i centrum av Åbyn låg Brännfors såg som uppfördes redan 1760. Verksamheten upphörde i samband med att en större ångsåg anlades i Renholmen 1890. Till sågarna kom timmer bl.a. genom flottning på älven. Sista timmerstocken passerade Åbyn 1968 då timmerflottningen upphörde. Än idag finns det rester kvar från denna epok bl.a. i form av stenkistor längs enstaka forsar.

Fiskbestånd

Där Åbyälven tar sitt sista språng mot Åbyfjärden strax nedströms Åbyn möter den under maj till september silverfärgade hemvändare. Här finns nämligen ursprungliga stammar av lax och öring kvar. Dessutom har älven ett bra harrfiske, vilket gör strömfisket i Åbyälven komplett.

Totalt hyser älven regelbundet ett 10-tal olika fiskarter och förekomsten av fisk gör älven till ett av kommunens viktigare vatten för utter. Även flodpärlmusslan är beroende av fisk i sin livscykel och har i Åbyälven ett starkt fäste. En annan spännande invånare är bävern som i sitt flitiga arbete med att fälla björk och asp lämnar sina tydliga spår.

Vandringsled

Mellan havet och kommungränsen väster om Hednäs löper en vandringsled längs älven. Hela leden är en flerdagarsvandring men den passar också för dagsturer då det är nära till bilväg på de flesta ställen. Åbyälven är utan tvekan en pärla för sportfiske och friluftsliv väl värd att besöka oavsett om man söker spänning eller avkoppling.

Vägbeskrivning

Borgforsen: 

Åk norrut från Fällfors ca 12 km till Borgfors.

Mikaelsforsen, Islandsbäck:

Åk västerut från Ålund i ca 5 km. Åk över älven mot Malbäck och parkera vid bron. Mikaelsforsen ligger på promenadavstånd nedströms bron.

Degerforshedens naturreservat:

Åk vägen längs Åbyälvens södra sida. Kör över älven efter knappt 12 km i riktning mot Gagsmark. Fortsätt in i Gagsmark och ta av på den mindre vägen till höger ungefär där byavägen svänger 90 grader till vänster. Ta första höger och fortsätt efter skogsvägen i knappt 7 km. Sväng vänster och efter en knapp kilometer kommer man fram till reservatet.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16
Sida

Byskeälven - en levande laxälv

Byskeälven startar sin resa inom Arvidsjaurs kommun. Den hinner ge upphov till ett flertal ”ögonbedövande” sevärdheter innan den majestätiskt säger fa...

Läs mer
Sida

Bureälven

Upplev älven som fängslar omgivningen med sina två ansikten: Den klassiskt norrländska skogsälven forsande genom oländig myrmark och barrskog i väster...

Läs mer