Flador och glosjöar

I en tid när växthuseffekt och ökad temperatur befinner sig högt på dagordningen kan det vara befriande att söka sig tillbaka till den tid när situationen var den motsatta. Istiden har starkt präglat vårt lands utseende. Tyngden från den enorma ismassan pressade samman jordskorpan som sedan 8 000 år tillbaka åter reser sig efter det att isens tyngd försvunnit. Typiska tecken för denna svunna tid är flador och glosjöar.

Flador och glosjöar är typiska för norrlandskusten och den landhöjning som så starkt präglar vår region. Kustlandskapet förändras ständigt allteftersom landet höjs och havsvikar snörs sakta men säkert av från havet. Då endast en smal ränna förbinder den forna viken med havet, har en flada bildats. När utvecklingen gått så långt att denna förbindelse bryts, och utbyte med havet endast kan ske vid högvatten, har en glosjö skapats. Då havets inverkan helt har upphört kallas detta vatten helt enkelt för en sjö. Flador och glosjöar är med andra ord förstadier till de sjöar som bildas när landhöjningen förändrar kustlandskapet.

Fisken leker

Flador och glosjöar är grunda och näringsrika. De värms snabbt upp på våren, och utgör därmed viktiga föryngringsområden för vårlekande fiskarter som abborre och gädda. Vandringen av fisk in till lekplatserna är ofta massiva under lekperioden. Gäddornas lek där honor på upp till 10 eller 15 kilo uppvaktas av små hanar under plaskande och ”plogande” i vattenytan är ett spännande skådespel att uppleva i den ljusa majnatten.

För sportfiskaren är detta en av årets höjdpunkter, och man kan ha ett mycket givande fiske efter stor gädda på dessa grunda vatten. Såväl flador som glosjöar hyser ofta mindre fiskar under högsommaren, då de stora fiskarna dragit sig ut på djupare och kallare vatten.

Intressant plats för fågelskådning

Den rika mängden av insekter och yngel gör också dessa platser till intressanta platser för fågelskådning. Här kan man finna fiskgjusen ryttlande över vattenytan i jakten på fisk, och vadare som söker sin föda på den näringsrika botten.

Här finns flador och glosjöar

I kommunen finns flera flador som exempelvis Klubbviken i Tåme, Grytsundet på Kågön och Pålandsviken på Bjurön. Exempel på glosjöar är Fiskarviken i Tåme och Harrgrubban på Buskön. Bland dem eller andra flador och glosjöar kan du kanske få fiska med fiskgjusen som sällskap i en föränderlig miljö som påminner om istiden.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2009-03-02