Nordanå, Rovön och Skellefteälven – ett fågeleldorado i centrum RovönFotoAnna Lindfors.jpg

Rovön

Hos många Skelleftebor har Rovön en speciell plats i hjärtat. Här har många vistats under sin konfirmation eller firat sin studentexamen. Området är en fin plats för rekreation och friluftsliv men har också en spännande historia.

Rovön är det namn som Skellefteborna använder för hela det område längs älvstranden som ligger strax väster om Landskyrkan och Lejonströmsbrons norra fäste. Egentligen är beteckningen inte helt korrekt, eftersom man måste gå ytterligare en bit västerut för att komma till den ö som bär namnet Rovön, närmare bestämt till bron över Klintforsån och den laxtrappa som finns där.

På den riktiga Rovön hade landsförsamlingen verksamhet, bland annat fanns där ett litet kapell och ett sommarhem för konfirmander och innan hängbron till Kyrkholmen kom till i början på 50-talet bedrevs kyrkans sommarverksamhet här. Kapellet är numera fårhus på udden i Varuträsk.

Den smala del som man vandrar över när man går ut på Rovö-området från parkeringen strax väster om Landskyrkan är inte naturlig. Här finns en fördämning som byggdes för att avleda vatten till det sågverk som byggdes 1782 och som låg strax söder om platsen där Landskyrkan står idag. Rovön införlivades med sågverksområdet på 1830-talet. Bland annat fanns ett timmermagasin vid Klintforsåns mynning där timret förvarades efter flottningen innan det togs in i sågverket.

Den stora förändringen i området ägde rum åren 1960-61 när Kvistforsens kraftverk byggdes. Då dämdes älven uppströms och de låglänta områden som ligger strax söder om gångstigen när man kommer in på området kom till. Dessa delar benämns ofta också Rovön men tillhör alltså inte den egentliga Rovön som ligger längre bort.

Namnet Rovön går att spåra tillbaka åtminstone till 1600-talet och har sannolikt att göra med att man odlade rovor här. Även själva Rovön har genomgått förvandling efter kraftstationens tillkomst. Nedanför gångstigen mot älven var ön ganska liten, och man ser den ganska skarpa brant som var den gamla älvskanten. De flacka områdena nedanför var här, liksom på området närmare Landskyrkan förr i tiden älvsbotten.

Idag är Rovön en del i strandpromenaden, ett populärt område att promenera, göra utflykter med picnic-korg, cykla, sola och även bada. Att sitta vid någon av grillplatserna medan sommarnatten sakta sänker sig och dimslöjorna lättar från vattnet är nästan magisk upplevelse.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16