Copy-Vy från brandtornet i Vitberget-Peter Lundström-BMK.jpg

Höga berg med utsikt

Bergstoppens dragningskraft är oundviklig! Det känns oftast ”ogjort” att nöja sig med att bara gå halvvägs upp. Om än Skellefteå kommun inte är den mest kuperade kommunen och t.o.m. kan synas platt i jämförelse med fjällregionens höga berg och djupa dalar finns ändå många höjder med god utsikt.

Storklinten

De högsta bergen består av hårdare granit som stått emot inlandsisars- och annan erosion bättre än omgivande lanskap. Det högsta berget i kommunen är Storklinten norr om Jörn med en topp på 516 meter över havet (möh). Till toppen kommer man såväl till fots på sommaren som med skidor på vintern. Genom att ta skidliften upp är man en bra bit på väg. 

Vithatten

Vithatten mäter 510 möh och ligger söder om Glommersträsk på gränsen mellan Skellefteå och Arvidsjaurs kommuner. På östsidan av berget finns byggnaderna från ett nybygge från mitten av 1800-talet kvar. Stället är sedan länge förknippat med spökhistorier. Från toppen sägs att man ska kunna se tornen från nio olika kyrkor. Intill Vithatten finns ett större våtmarksområde med ett rikt växt och djurliv.

Vitberget-Kalvträsk

Vitbergen strax söder om Kalvträsk är kommunens tredje högsta berg med en högsta topp på 488 möh. På toppen finns ett gammalt brandtorn som numera fungerar som ett utmärkt utsiktstorn. Enligt sägen kunde man från Vitbergets topp se sju kyrktorn. Vid klart väder kan man se ända till tv-masten i Skellefteå eller se flygplan gå ner för landning på Falmarks flygplats. Vitbergen är kommunens största naturreservat. Spölträsklidens västsluttning i området ger en unik vy p.g.a. det man inte ser. Som enda plats i kommunen kan man här blicka ut över hundratals hektar av gammelskog utan att se ett enda skogshygge. 

Vitberget-Skellefteå

Det finns också berg som inte är så höga men som ändå ger obetalbara vyer. Den bästa stadsvyn i kommunen får man från Vitberget i Skellefteå. Som Skelleftebo kan man faktiskt känna hur stadens ljus värmer i själen en klar vinterkväll. Vyn över mängden av fyrverkerier på Nyårsafton är också speciell.

Höjder har historiskt nyttjats för bl.a. vakthållning och signalering. Att utsikten ger en känsla av säkerhet är nog medfött. Höjder skänker också frihet. Från höjden kan utsikten bli obegränsad och fågelperspektivet ger en möjlighet att se hur platserna faktiskt förhåller sig till varandra. Låt instinkten få råda och ta dig en topptur!


Vägbeskrivning

Storklinten (Skidanläggningen)
Sväng av från väg 95 i Jörn i riktning norrut. Sväng vänster efter ca 12 km och fortsätt efter den vägen i ytterligare ca 3 km.

Vithatten (nybygget)
Sväng in i samhället Jörn och fortsätt i nordvästlig riktning mot byn Granbergsträsk. Passera byn och fortsätt ytterligare 7,5 km. Ta höger efter en mindre väg och fortsätt ytterligare 8 km till du kommer till nybygget. Vägen är normalt ej farbar vintertid.


Vitberget -Kalvträsk
Åk västerut från Kalvträsk i riktning mot Avaberg. Sväng vänster efter knappt 4 km. Efter ca 2 km sväng vänster för att komma till utkiksplatsen. Parkera vid infotavla. Följ stigen uppför berget. Stigen är ca 1 km lång och har en relativt brant stigning. Vintertid begränsas tillgängligheten med bil eftersom vägar som ansluter till naturreservatet normalt sett ej är plogade.

Vitberget –Skellefteå (Skyltat)

Koordinater

Storklinten                7234830 1702900
Vithatten                   7238230, 1678020
Vitberget-Kalvträsk    7175160, 1687400 
Vitberget                   7194630, 1745830 (Vitbergsstugan)


 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16