Marranäsvältan –ett naturens ständigt föränderliga konstverk

Vad har hänt på denna plats? Har en meteorit störtat ner här? Ta med era barn till denna plats och låt deras fantasi få fritt spelrum utan ”vuxna” kommentarer. Ställ bara frågan: Vad tror du har hänt här?

Marranäsvältan i Fällfors är mäktig! Det kanske är en klyscha, men tro oss, denna plats är mäktig. Bakgrunden till detta naturfenomen är ett resultat av inlandsisens avsmältning. Då forslades nämligen enorma massor sand, grus och sten med isälvarna ned mot kusten.
 
I Fällforsområdet finns stora mängder sand inlagrat i marken sedan den tid då isälvar och havet möttes i området. Under Marranäsvältan finns en grundvattenström som korn för korn har tagit med sig sand, grus och finmaterial ned mot älven. Under många års ”arbete” har denna rännil grävt ur en ca 160 meter lång och 30 meter djup ravin. Den fortsätter att växa bakåt i västlig riktning och har idag nått strax intill vägen mellan Fällfors och Norrlångträsk.

Var och när kommer Marranäsvältan att ta halt och vila? När gräver den sig genom vägen? Ingen vet annat än att denna plats är i ständig förändring. På det sätt som du ser den idag kommer ingen annan att kunna uppleva den i framtiden. -Ett naturens eget ständigt föränderliga konstverk eller kanske platsen för ett meteoritnedslag eller kanske…

Vägbeskrivning

Åk ca 30 km västerut från E4 i Byske. Sväng vänster i Fällfors mitt i samhället och åk över älven och ytterligare ca 1,5 km. Ravinen ligger intill vägens östra sida.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16