Grottor

Grottor väcker med automatik en känsla av mystik och spänning. Kanske är det chansen att upptäcka det hemliga, det sedan länge bortglömda eller att få en glimt av det okända fördolt i det mörka som sätter fart på fantasin. Till de flesta grottor finns också en historia eller sägen knuten: ”…skogsrövare hit överkomna ifrån Norge togo deras hemvist uti en bergskula…”

En grotta definieras som ”en naturlig hålighet med golv, väggar och tak i vilken en människa kan intränga”. I Skellefteå kommun finns i dag färre än tio kända grottor. Av dessa är det framförallt tre stycken som är värda att besöka.

Rövargrottan

Rövargrottan i Finnfors anses rätt obetydlig som grotta. Storleken är ungefär 5 X 5 meter i yta med ca 1,5 meter i takhöjd. Grottan har formats efter istiden sannolikt genom havsvågornas bortspolande av sten och löst material. Det spännande med Rövargrottan är framförallt historien om ”Finnforsrövarna”. I gamla domprotokoll står bl.a. att läsa att ”Anno 1524 då voro några skogsrövare hit överkomna ifrån Norge som togo deras hemvist uti en bergskula hart vid Finnfors laxfiske. Dessa dråpare eller rövare gjorde allmogen mycket stor skada med stöld, röveri och mord…” Enligt sägnen ska också geterskan Gunilla från Medle ha hållits fången av rövarna i tre år. 

Trollkyrkan

Trollkyrkan i Vebomark är en grotta som egentligen består av gångar mellan klippblock förskjutna från bergsbranten. När man går in i grottan kommer man först in i ett förrum, en halvgrotta på 5-6 meter i diameter och ca 3 meter hög. Därifrån kan man pressa sig fram genom en 12-15 m lång tunnel till ett inre tresidigt rum. Namnet kommer från sägen att stenblocken skulle ha kastats dit av troll. Grottan har sannolikt bildats dels genom jordbävningar som uppstått i samband med inlandsisens avsmältning samt genom havsvågornas bortspolande av sten och löst material.

Lobergsgrottan

Lobergsgrottan i Bygdsiljum är den grotta i kommunen som är längst och störst. Den är fullt tillgänglig i cirka 18 av sina totalt 100 meters längd. Huvudgången är i huvudsak 2 – 5 meter hög och 1 – 5 meter bred. Väl inne i grottan slås man av dess stora utrymmen och totala avsaknad av ljus. Grottan har sannolikt uppkommit på liknande sätt som Trollkyrkan d.v.s genom jordbävning och havsvågornas erosion. En sägen kopplad till Lobergsgrottan är att en duktig jägare i trakten med ett gevär med mässingspipa som han aldrig missade sitt mål med ska ha gömt vapnet i Lobergsgrottan inför sin död.  

Rövargrottan, Trollkyrkan och Lobergsgrottan räknas alla som säkra grottor. Risken att grottorna ska rasa eller att man ska gå vilse i grottorna är näst intill obefintlig. Största risken är faktisk att man slår huvudet mot tak eller väggar i ren oaktsamhet. När man besöker grottor ska man därför alltid bära hjälm och dessutom ha minst två ficklampor med sig.

Oupptäckta grottor

I Skellefteå kommun finns med all säkerhet ett stort antal oupptäckta grottor. Chanserna att finna dessa är störst nedanför högsta kustlinjen (230 – 240 möh) där vågor hjälpt till att skölja ur löst material från håligheter. Terrängen ska därför helst ha varit vänd ut mot havet och vara av det oländigare slaget med stup, rasbranter och stora stenblock.

Ta en tur till någon av Skellefteås kända grottor och låt sägner och mystik sätta fart på fantasin. Eller varför inte ta en tur i okända marker och hitta ditt eget krypin?

Ytterligare information

För de som önskar komma i kontakt med andra grottintresserade rekommenderas Sveriges Speleologförbunds hemsida: www.speleo.se      

Vägbeskrivning

Rövargrottan
Ta vägen från Skellefteå som går längs Skellefteälvens norra strand mot Medle och Boliden. Efter ca 25 km (kommer man till Brutorp har man åkt ca 2,5 km för långt)finns en mindre skylt. Parkera bilen där och ta stigen norrut uppför Finnforsberget några hundra meter. (7195544, 1717824)

Trollkyrkan
Sväng västerut från E4:an i Lövånger och kör ca 15 km till Vebomark.
Passera två avtagsvägar söderut och fortsätt norrut. Vid byns slut finns en mindre väg som går till vänster. Följ den i ca 500 m till dess slut och parkera vid fotbollsplanen. Där lär ska finnas en skylt som visar vart stigen till Trollkyrkan går. Promenaden upp till trollkyrkan är ca 500 m. (7155025, 1749444)

Lobergsgrottan
Från Skellefteå åker man genom Burträsk efter väg 364. I utkanten av Burträsk svänger man söderut i riktning mot Bygdsiljum. Kör ca 2 mil och sväng vänster strax innan Bygdsiljum och fortsätt i drygt 1 km innan man svänger höger. Fortsätt drygt 2,5 km till byn Nyliden. Sväng vänster i byn och kör så långt som möjligt. Parkera intill ängen. Promenera över ängen och följ stigen uppför branten. Ta av på stigen åt vänster efter några hundra meter och följ den fram till Loberget. Grottan finns på bergets östsluttning. (7145045, 1730384)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2020-08-10