Copy-Åkergrodor som parar sig-PeterLilja-Naturkulturguiden.jpg

Groddjur

Har ni träffat ”skrattabbarn”? Om inte, så är det på tiden att bekanta sig närmare med några av kommunens minsta invånare. Dessa små överlevnadskonstnärer har egenheten att de kan andas på tre olika sätt: lungor, hud och gälar.

Grodor är nog inte det första man tänker på när man funderar över denna kommuns djurliv. Faktum är att det finns fyra arter av groddjur som trivs utmärkt i denna nordliga kommun: vanlig groda, åkergroda, vanlig padda och mindre vattensalamander. Ifall du lägger lite tid på att leta efter dessa arter, och dessutom hittar dem, så finner du att det är rätt fascinerande små krabater.

Inte minst barnen kommer att bli saliga av lycka. Sök er ut till fuktiga marker under kvällen så har ni goda chanser att lyckas. Men håll i minnet att alla Sveriges groddjur är fridlysta.

Den vanliga grodan och åkergrodan liknar varandra. De är båda ca 10 cm långa och brunfärgade, med mörka fläckar på ovansidan. De skiljs bäst åt av att åkergrodan har spetsigare nos. Den vanliga paddan känns igen på sin kraftiga kroppsbyggnad, de korta bakbenen och den vårtigbeklädda huden. Vanligast i Skellefteå kommun är precis som namnen antyder vanlig groda och vanlig padda.

Vuxna paddor ser man sällan på dagen eftersom de är nattaktiva. Dagtid gömmer de sig i jorden, i lövhögar eller på andra svala, fuktiga platser. De har ett antal giftkörtlar på ryggen för att avskräcka sina fiender som räv, grävling, kråka, skata.

Samtliga våra groddjur har en likartad livscykel. De börjar sitt liv som ett av många romkorn i grunt vatten. Romkornet kläcks och ut simmar ett yngel som under sommaren utvecklas till en groda eller padda med de fyra ben som sedan hjälper den upp på torra land för ett liv som vuxen. Ynglens utveckling under sommaren kan man lätt följa om man med några dagars mellanrum besöker den vattensamling där man först hittat dem. Groddjuren parar sig om våren, äter och växer under sommaren, sover sig lugnt igenom vintern och vaknar av vårens värme. Groddjuren kan andas med lungor och genom huden. Som yngel andas de med gälar.

Alla groddjuren äter också insekter och smådjur. Att se en padda bokstavligen trycka i sig en mask med hjälp av sina små knubbiga framben gör en måhända inte hungrig men man förstår hur god aptit kan yttra sig. Pröva att lägga en mask framför en padda. Känner den sig trygg är det inte otroligt att den smaskar i sig ditt erbjudande.

I Skellefteå finns också mindre vattensalamander. Den är rätt vanlig i södra och mellersta Sverige men ovanlig i Norrland och är det ovanligaste av groddjuren i Skellefteå. Den är ca 10 cm lång och utseendet påminner om en ödlas, vilket gjort att den ofta kallas för vattenödla. Trots namnet spenderar vattensalamandern den mesta tiden på land i fuktiga miljöer. Måhända är det dess ovanliga utseende som gjort att den kallas för ”skrattabbarn” på bondska.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16
Sida

Våra vilda djur

Allt eftersom Inlandsisen smälte bort för 8 000 år sedan kom våra nuvarande vilda djur hit via land, vatten och luft. I Skellefteå kommun finns ett ri...