Copy-Gräshoppa i högt gräs-PeterLilja-Naturkulturguiden.jpg

Insekter och småkryp

Köp en insektsskål med förstoringsglas och ge er ut i naturen. Fånga en trollsländelarv och förstå hur skaparna av ”Alien” inspirerades till varelsens utfällbara käke. Detta är bara början, med förstoring på våra insekter, så öppnas en helt ny spännande dimension av naturen.

De kryp och smådjur vi träffar på i Skellefteå kommun är maskar, kräftdjur, spindeldjur eller insekter. Av hela jordens 1,5 miljoner kända djurarter utgörs 2/3 av insekter och i Sverige finns ca 25 000 insektsarter.

Det som skiljer insekterna från de andra grupperna är att kroppen är sammansatt av tre delar (huvud, mellankropp och bakkropp) samt att benen aldrig är fler än tre par hos fullt utvecklade individer. Bland våra vanliga insekter märks flugor, myror, fjärilar, humlor och skalbaggar.
Kännetecknande för spindeldjuren är att de är utrustade med fyra benpar och de har flera par orörliga punktögon (i motsats till flugans facettögon).

I Sverige finns ca 650 olika arter av spindlar. De har vanligen åtta ögon, saknar luktsinne, har dålig hörsel och saknar antenner, till skillnad från insekterna. Kärrspindeln är med sin 20 mm långa kropp den största spindeln som finns i Skellefteå kommun. Flera av spindlarna spinner också nät för att fånga insekter i. Genom att försiktigt pillra och imitera en fångad insekts rörelser i nätet kan man få se ifall spindeln är hemma. 
 
Kräftdjuren i Skellefteå kommun lever alla i vatten. De finns i ett flertal arter varav många är så små att vi knappt kan se dem. En art växer sig dock stor och äts under festliga former på hösten. I Bureälven och Skellefteälven finns nämligen flodkräfta i rikliga bestånd.

Sist men inte minst har vi maskarna. Daggmaskarna som vi ser i lövhögar, i vattenpölar, efter regn eller i blombänken hör till någon av landets 14 olika arter. Maskar lever på döda växtdelar och blir själva till mat åt många fåglar och däggdjur. Mask är också det klassiska och fortfarande gångbara agnet på metkroken.

Det finns särskild utrustning, inte alls särskilt dyr, som lämpar sig bra för att studera insekter. Det mest gångbara är en billig plastbehållare med förstoring i topp- respektive botten. Man kan då i förstoring se hur insekter ser ut på både rygg och undersida.

Missa inte heller tillfället att dra en finmaskig håv genom vattenväxtligheten i närmaste sjö eller tjärn. Töm håvens innehåll i en balja med vatten och upptäck en helt ny värld. Det är garanterat spännande för familjens yngsta medlemmar. Passa er bara för den rovlystna trollsländelarven som kan ”nypa” till bra med sin utfällbara fångsmask.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16
Sida

Våra vilda djur

Allt eftersom Inlandsisen smälte bort för 8 000 år sedan kom våra nuvarande vilda djur hit via land, vatten och luft. I Skellefteå kommun finns ett ri...