Spår Här har spillkråkan varit framme.jpg

Spår och spårtecken

Att under fina förhållanden få möta djur och fåglar i dess naturliga miljö kan många gånger vara svårt. Flera av våra större däggdjur är mest aktiva under dygnets mörka timmar. Andra är så skygga och väl kamouflerade att det krävs stor skicklighet för att få syn på dem. Det man oftast ser är spåren av dem.

Under vintern är snön många gånger som en öppen bok. Den talar om exakt vad som har hänt under natten som varit. Ibland är det svårare men tittar man lite mer noggrant så kan man hitta spårtecken som med lite träning kan avslöja vilka djur som varit framme och vad de har haft för sig.

Även på barmark kan man se spår. Framförallt på mjuka underlag utan växtlighet t.ex. lösa vägkanter eller åkerdiken. Oftast rör det sig då om enstaka spår eller tecken och inte långa löpor som dem man kan se i snön.

Vad skall man då leta efter?
Det vanligaste tecknet är djurets eget fotavtryck. Det kan dessutom lära oss mer om djuret än bara vilket art det tillhör. Gångarten visar vilken fart djuret har färdats med. Djupet i förhållandet till underlagets beskaffenhet ger indikationer på hur tungt det är och storleken på spåret tillsammans med steglängden kan säga en hel del om djurets ålder och storlek.

Spillning och revirmarkeringar är andra spårtecken som i vissa fall säger mycket om djuret. Spillningens mängd och storlek kan ibland ge oss ålder och storlek på djuret. Tittar man närmare på spillningen kan man i många fall hitta ledtrådar som visar vad djuret har ätit de senaste dygnen. Speciellt spännande är spillning från rovdjur och spybollar från rovfåglar. Här ges chansen att förstå såväl vilket djur som lämnat spåret som vilka djur som ingår i det.

Djurens revir markeras oftast med urin eller med sekret från doftkörtlar.
Vart urinet hamnar i förhållande till tassavtrycken, kan hos t.ex. mård och lo t.o.m. visa om det är en hona eller hane. Hanens urin hamnar av naturliga skäl längre fram än honans. Råbockens revir markeras genom att han med jämna mellanrum patrullerar i området och fejar sina horn mot mindre buskar och träd. Samtidigt utsöndrar han ett doftsekret från körtlar i pannan som talar om för rivalerna att ”här finns jag så håll er borta”. Mink, mård och räv använder gärna sin avföring som revirmarkering. Oftast läggs den högt på en sten eller tuva för att dess odör skall nå så långt som möjligt.

Det finns också spårtecken som är mer tydliga än andra. Tallskott och ”pelletsliknande” spillning under en tall vittnar om att tjädern har använt trädet som vinterfödoplats. Ett ”hafsigt” spår med tydliga märken efter en släpad svans och rutschkanor i snön i anslutning till ett vattendrag är omisskännliga tecken på att uttern varit framme.

Spår av vingslag och bloddroppar på snön, brukar betyda att en mindre gnagare fått sluta sina dagar i klorna på en mindre rovfågel t.ex. sparvuggla. Det djur som kanske lämnar de tydligaste spåren efter sig är bävern. Dammar, hyddor och fällda träd, brukar avslöja var denna hårt arbetande gnagare håller till.  

Att lära sig alla spår utantill kräver stort intresse och många timmars erfarenhet. Vill man lära sig mer så måste man ta sig ut i naturen och koppla på alla sina sinnen. Överallt finns spår och tecken som kan berätta de mest otroliga historier. 

När man är ute och tittar på spår är det viktigt att tänka på att inte störa djuren i onödan. Endast under jakt är det tillåtet att spåra djur för att komma närmare  (framspårning). För att vara på säkra sidan bör man följa djurens spår i motsatt riktning (bakspårning).

Det finns idag ett flertal bra böcker- och hemsidor på nätet om spår. Börja där! Gå sedan ut och upplev det som naturen berättar. Där händer det mycket även när man själv ligger hemma i sängen och sover.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16
Sida

Våra vilda djur

Allt eftersom Inlandsisen smälte bort för 8 000 år sedan kom våra nuvarande vilda djur hit via land, vatten och luft. I Skellefteå kommun finns ett ri...