Naturskog Jättetorrakan Foto Patrik Nygren..jpg

Fäbodskogen med jättetorrakan

Som ett forntida monument tornar den upp sig över de jämförelsevis små träden runtomkring: Jättetorrakan! Den lutar kraftigt och ser ut som om den skulle falla omkull vilken sekund som helst. Men skenet bedrar. Även i kraftig vind står den fullkomligt stilla. Inte ens grenarna rör sig. Det är i och för sig inte särskilt märkligt när man betänker att dessa grenar är lika grova som en ”normal” tall.

Hur länge den har stått där vet ingen. Men en sak är säker: det rör sig om åtskilliga sekler! Både stammen och de enorma grenarna är vridna som spiraler vilket tyder på att tallen var minst 350 år eller t.o.m. dubbelt så gammal när den dog. Och det är länge sedan den dog: Av barken finns inte ett spår kvar och själva träet är nött och uppluckrat. Det tar många år innan en torraka får ett så slitet utseende.

En gång i tiden var tallar och torrakor som denna tämligen vanliga. Men det var innan dimensionsavverkningarna började på 1800-talet. Då finkammades skogarna på grova tallar. Men varför klarade sig då den här? Det lär vi aldrig säkert få veta. Troligast är dock att den var en torraka redan då. I reservatets sydligaste del finns några levande tallar som närmar sig torrakans grovlek. Dessa är dock ynglingar i jämförelse: Endast mellan 150 och 250 år!


Fäbodskogens naturreservat bildades redan på 1960-talet av Burträsk kommun. Vid första anblicken är det ganska oansenligt. Det är ett litet reservat, inte större än 9 hektar, med ”naturvärden” som de mest inbitna biologerna inte finner som de mest uppseendeväckande. De äldsta tallarna är ca 250 år gamla men de flesta träden är betydligt yngre, ca 100-150 år. Skogen har varit undantagen från skogsbruk i ungefär 50 år och i den norra delen finns ganska gott om liggande och stående döda träd. Fäbodskogens naturreservat ger inte den mest storslagna vildmarksupplevelsen och är heller inte bästa platsen för att finna många sällsynta arter, men här finns ju något annat som är minst lika speciellt.


Vägbeskrivning
Ta väg 364 från Burträsk mot Umeå och sväng vänster efter ca 500 meter mot Bygdsiljum och Bygdeträsk. Sväng höger mot Innansjön efter ca 3 kilometer. Efter en knapp kilometer kommer du till Gammelbyns Fäbodar och då ligger reservatet precis vid vägen på höger sida

 

 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2010-04-23