Copy-Tretåig hackspett-PeterLilja-Naturkulturguiden.jpg

Fjälbyn

Fjälbyns naturreservat är 27 hektar stort och ligger bara en kilometer från kusten mittemellan Bjuröklubb och Lövånger. Skogslandskapet runtomkring är hårt brukat och domineras av yngre skog och hyggen vilket gör att man upplever reservatet än mer speciellt.

Innan reservatet bildades 2004 påbörjades arbeten med underröjning och uthuggning av en väggata som en förberedelse för avverkning. Idag är dock området skyddat mot skogsavverkning.

Nämnda påverkan kan förstås störa helhetsintrycket idag men när man vandrar i de inre delarna av reservatet får man ändå en känsla av att befinna sig i orörd vildmark. När man tittar på de fåriga, tvåhundrafemtioåriga granarna med sina slingrande, kraftigt lutande grenar som är insnärjda i ljusgrön garnlav känns det som om tiden har stått stilla. Här har livet sin gilla gång och påverkas inte av stressen utanför. Den tretåiga hackspetten gör ringar i barken runt trädens stammar. Döda träd vilar på markens mjuka mossa. Vissa har fallit ganska nyligen medan andra är mjuka och övervuxna av mossa.

Större delen av reservatet består av lågproduktiva gran- och tallsumpskogar men det finns små områden med mer produktiv skog. En vanlig ålder för både tall och gran i området är 200-300 år men det finns träd som är äldre än så: Runt myren som ligger i reservatets mitt står knotiga, förvridna små tallar som för tanken till uråldriga skogstroll. Det är svårt att veta exakt hur gamla dessa åldringar är men troligtvis har de uppnått en ålder av 400-500 år.

I en skog som den här är det påfallande att träd lika väl som människor är individer. Här har de fått utvecklas fritt och ju äldre de blir desto mer särpräglade blir de. Skogens variation är också viktig för att så många arter som möjligt ska trivas. Förutom den redan nämnda tretåiga hackspetten är reservatet hemvist för andra sällsynta skogsarter som ostticka, rosenticka och violettgrå tagellav.

Fjälbyns naturreservat är perfekt att besöka om man bara vill koppla av och drömma sig bort en stund. I vårt hektiska samhälle rusar tiden fram men här kommer den att fortsätta att gå lika långsamt som ett träd växer.


Vägbeskrivning:
Kör E4:an norrut från Lövånger och sväng höger efter en dryg kilometer mot Gärde och Bjuröklubb. Följ vägen till Uttersjöbäcken och sväng höger mot Bjuröklubb. Sväng höger vid Bjurön mot Blacke. Efter knappt fyra kilometer går en skogsbilväg in till höger. Där skogsbilvägen tar slut finns en vändplan. Strax väster om vändplanen börjar reservatet. På vintern kan det vara svårt att ta sig ända fram till reservatet med bil eftersom den sista vägsträckan sällan plogas.

 


 

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2010-04-23