Dicotypgranen i Nolbyn.jpg

Dikotypgranen i Nolbyn

Inte långt från vägen mellan Blacke och Bjurön växer ett märkligt träd som skiljer sig markant, inte bara från träden runtomkring, utan från de flesta träd över huvud taget.

Ståtlig är inte rätta ordet. Med sina kanske 10-12 meter är inte dicotypgranen högre än de betydligt yngre träd som växer runt om den. Men den är definitivt märkvärdig och omges av en atmosfär av mystik. Mest av allt påminner den kanske om en knotig gammal häxa med vid kjol. Faktum är att det ser ut som om den består av två helt olika granar som på något vis har satts ihop. Den nedre delen av trädets stam, som omfattar ca en femtedel av trädets längd har långa grenar som bildar en stor ”kjol” medan den övre delen av stammen som omfattar ungefär fyra femtedelar av trädets längd har extremt korta grenar och liknar de granar som växer uppe vid fjällen.

Det är inte bara grenarna som är långa på den nedre delen av trädet och korta på den övre. Det gäller även barren! Barren på den nedre delen är 18-20 mm långa medan de på den övre bara är 8-10 mm. På hela trädet sitter grenarna tätt. Så tätt att man knappt får en skymt av stammen innanför! Grenarna lutar kraftigt neråt och det, tillsammans med den glimt man får av den skrovliga barken under ”kjolen”, tyder på att trädet är gammalt, förmodligen mer än 200 år.

Granen fridlystes 1971 och är skyddad som naturminne. Enligt en obekräftad uppgift var det skogsarbetaren som avverkade i området som slog larm om det märkliga trädet. Även om trädet är ovanligt är det inte ensamt i sitt slag. Det finns ett femtiotal kända liknande granar i Sverige.

Dicotypgran som fenomen är tämligen okänt och dåligt dokumenterat. Varför den fått sitt utseende och varifrån den fått sitt namn är inte känt. Dock är den en påminnelse om naturens fantastiska och oändliga variationsrikedom.

Vägbeskrivning

Kör E4an norrut från Lövånger och sväng höger efter en dryg kilometer mot Gärde och Bjuröklubb. Följ vägen till Uttersjöbäcken och sväng höger mot Bjuröklubb. Sväng höger vid Bjurön mot Blacke. Ca 1,5 kilometer efter att man passerat avtagsvägen mot Björkåsen finns på höger sida om vägen en mycket medfaren liten skylt där det står ”naturminne”. Där börjar en utmärkt stig som är ca 300 meter lång och leder till dicotypgranen.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2012-05-15