Nornor.jpg

Växter

Visste du att i Skellefteås närhet finns det bäckraviner som sommartid är bevuxna med en manshög djungel av ormbunkar och högörter? Eller att vi har kärlväxter som är sällsynta i hela landet?

Här presenteras några av de praktfulla kärlväxter som växer i Skellefteås skogar. De flesta är fridlysta och får inte plockas men det är ändå lagligt att meja ned dem med skogsmaskiner…

Finnros (Rosa Acicularis)

Har en av sina fem kända växtplatser i hela landet i naturreservatet vid Kalkstenstjärn knappt 1.5km norr om Ursviken. Detta reservat är den enda växtplatsen för Finnros som skyddats i Sverige. Finnrosen är fridlyst och finns på rödlistan över Sveriges utrotningshotade arter. Den växer i glesa skogar med ytligt och rörligt grundvatten och måste skyddas från ingrepp som kalhuggning och dikning.

Norna (Calypso Bulbosa)


En sällsynt, fridlyst orkidé som växer på fuktig, skuggig och helst kalkhaltig skogsmark t.ex. gamla örtrika granskogar. Den blommar i juni med en enda vackert rosa blomma som doftar svagt av vanilj. Övriga delar av barmarkssäsongen är Nornan oansenlig och svår att upptäcka för ett otränat öga. Nornan finns med på rödlistan och växer bl.a. i naturreservatet Brännliden drygt 5km nordost om Boliden.

Strutbräken (Matteuccia struthiopteris (L.) Tod)


En storvuxen, ormbunke med meterlånga blad som bildar strutlika rosetter från jordstammen. Strutbräcken är fridlyst i Blekinge. Den växer alltid i stora bestånd och påträffas i fuktiga, mullrika skogar. Förr användes den som djurfoder och ansågs kunna öka mängden mjölk från korna! Strutbräken förekommer i ett flertal bäckraviner längs Skellefteälven bl.a. Flocktjärnbäcken ca 1.5km öst - sydöst om slalombacken i Klutmark.

Nordisk stormhatt (Aconitum lycoctonum L)


En 2m hög växt som utvecklar stora, flikiga blad och bildar en djungel nere i många bäckraviner under sommaren! Stormhatten är vanlig i fjälltrakterna men sällsynt nedanför fjällen. Den växer vanligen på fuktig näringsrik mark, t.ex. i Bjursjöskogens naturreservat. Avkok eller pulver från roten användes förr som gift mot varg. Artnamnet lycoctonum kommer av grekiskans lykos (varg) och ktonos (mord) och betyder varggift. Nordisk Stormhatt förekommer bl.a. i bäckraviner längs Skellefteälven, t.ex. Flocktjärnbäcken.

Guckusko Cypripedium calceolus L.


Guckusko är en kraftig orkidé som vars märkliga blommor inte går att förväxla med någon annan art. Guckusko är fridlyst. Blomman är mycket stor och liknar en liten gul sko med rödbruna blomblad bakom. Ett besök i naturreservatet Brännliden vid midsommartid brukar bjuda på rikligt med blommande Guckusko! Guckuskon är sällsynt i hela Sverige och växer i fuktiga örtrika skogar på kalkrik mark. Artnamnet calceolus betyder liten sko. Guckusko pollineras av små bin som lockade av blommans doft kryper ner i ”skon”. Någon nektar finns dock inte och när biet upptäcker detta kan det endast ta sig ut via en trång passage och blir samtidigt inklätt med pollen…

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07