Kalkstenstjärn

Finnrosen hittades första gången i Sverige år 1850 vid Kalkstenstjärn av Skellefteås botanikintresserade apotekare Mathias Dyhr. Dyhr lät inplantera finnros i stadsträdgården i Skellefteå och plantor skickades också bl.a. till Botaniska trädgården i Uppsala.

Den sällsynta och vackra finnrosen är en meterhög rosbuske, som blommar i mitten juni månad med stora, karminröda blommor. Vid Kalkstenstjärn växer den rikligt inom ett relativt stort område och det utgör faktiskt ett av Sveriges största bestånd av finnros. Naturreservatet bildades 1976 just för att bevara finnrosen. Förutom vid Kalkstenstjärn växer den på tre platser till längs Norrlandskusten.

Den kalkrika berggrunden gör att området är intressant som växtplats även för andra ovanliga växter som t.ex. spindelblomster, ängsnycklar och grönkulla.

Skogen i området är talldominerad barrskog med inslag av lövträd. Ner mot Kalkstenstjärnen, som ligger strax utanför området, finns gamla myrodlingar som inte brukats under lång tid och som nu utgörs av fuktig björkskog. Några små fläckar med öppen kärrmark finns också i reservatet. Strax norr om området finns spår efter flera mindre kalkbrott som sedan lång tid tillbaka är nedlagda.

Området ingår i Natura 2000, EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden.

Kalkstenstjärn är väl värd ett besök. Under juni månad blommar flertalet av växterna inklusive finnrosen. Tiden på året i kombination med den fuktiga omgivningen gör att myggmedel kan vara klokt att ha till hands under besöket. 


Vägbeskrivning
Kör från Skellefteå österut längs Järnvägsleden mot Skelleftehamn. Sväng vänster inpå Skelleftehamnsvägen i Furunäs. Sväng vänster mot Trygatan efter ca 2 km och fortsätt norrut längs skogsvägen i ca 2 km. Reservatet finns då på din högra sida. Vägen är normalt sett ej farbar på vintern.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2012-05-15