Fridlysta orkidén Guckusko-Anna Wenngren.jpg

Brännberget - litet reservat med stor orkidé

Brännbergets naturreservat vilar på Kågedalens kalkrika berggrund och är en sällsynt rik växtlokal för den sällsynta orkidén guckusko.

Guckuskon är en av de största- och kanske den mest kända av Sveriges alla orkidéer. De stora gula toffelliknande blommorna är omisskännliga när växten blommar kring midsommar. Mängden guckusko på Brännberget är särskilt sevärd.

Brännbergets naturreservat består i huvudsak av en 35 hektar tallbevuxen lid som delvis är översilad av små grundvattenströmmar. I området finns dock en stor variation av hällmark, våtmark, rikkärr och örtrika skogsavsnitt med gammal gran och tall tillsammans med gråal, sälg och hägg. Skogen är delvis påverkad av skogsbruk.

Inom reservatet växer förutom guckuskon ytterligare ett 10-tal orkidéer som t.ex. norna och den angenämt doftande brudsporren. Finbräken, fjällskära och björnbrodd växer normalt sett bara i fjälltrakterna men återfinns i Brännberget. Här finns också det till utseendet oansenliga tvåbladet som är ovanligt så pass långt norrut i Sverige.

Bildandet av naturreservat har gjorts bl.a. för att skydda växter och djur och samtidigt göra det möjligt för den som vill att se dem i sin rätta miljö. Självklart är det inte tillåtet att plocka de vackra växter man ser. Reservatet ingår också i det europeiska nätverket av skyddade områden, Natura 2000, vilket för Brännbergets del innebär att guckuskon och nornan ska ges ett ökat skydd.

Vill man besöka Brännberget för att beskåda orkidéernas prakt är det givetvis väsentligt att pricka den tid då de blommar: Nornan blommar i månadsskiftet april-maj, guckuskon i andra halvan av juni och brudsporren i början av juli – för att nämna några. Ta gärna med en bra ”blombok” och gott fika. En nöjd mage öppnar sinnena för ögonfröjd!   

Vägbeskrivning

Reservatet ligger 6 km nordost om Boliden. Vid Svanström svänger man norrut från riksväg 95 och tar vägen som går längs Klintforsåns norra strand. Efter ca 4 km når man byn Nyholm. Sväng höger vid sågverket i byn och fortsätt i ytterligare ca 4 km till byn Granholm. Efter byn är det skyltat till reservatet. Vägen är ej farbar vintertid.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2011-03-25