Svampplockning

Skellefteås skogar erbjuder en mängd olika skogstyper. Därmed finns chansen att hitta ett stort utbud av läckra matsvampar under sensommaren och vackra höstdagar.

Svamp på hedmark

Runt om i Skellefteå kommun finns stora områden med tallhedar, där marken till största del består av mager sandmark. Dessa områden är oftast lätta att promenera i och är utmärkta för den som vill plocka läckra svampar som Karl Johan, sandsopp och smörsopp. Den på senare år så populära goliatmusseronen finner man också på hedmarker. Bland svampplockare i trakten har den fått varierande omdömen som matsvamp.

Svamp i barrskog

Kommunen bjuder även på områden med gamla barrskogar där man kan finna rikligt med trattkantareller, gula kantareller, sotvaxing, frostvaxing, tegelsopp, fårticka, vit taggsvamp samt den mindre kända fläckkantarellen. Dessa svampar växer i marker som är steniga, sluttande och stundtals bevuxna med glesare bestånd av blåbärsris. De äldsta barrskogarna finner man i kommunens naturreservat.

Svamp på myrmark

Söker man sig till fuktigare marker kan man även där hitta en hel del läckerheter som t.ex. Västerbottens landskapssvamp; den så vackra, ståtliga och välsmakande rimskivlingen.

På fuktiga kalkrika marker, t.ex. upp längs Kågedalen, kan man finna den åtråvärda rödgula trumpetsvampen. Den växer på myrar med inslag av enris, gräs och småväxta alar. Svampen kan vara svår att hitta och man förväxlar den lätt med vissnade hjortronblad. Men har man väl funnit den första finner man oftast många fler intill.

Ätbar eller ej?

Det finns ju som bekant svampar som är giftiga och därför ska man aldrig äta svamp man inte säkert vet är ätlig. Djur kan ibland äta giftiga svampar utan problem och därför kan man heller aldrig dra slutsatsen att vi människor kan äta allt som djuren kan. För den ovane plockaren rekommenderas en svampkurs eller en guidad tur med en erfaren plockare. Det finns även bra böcker om svamp att ta med sig i svampskogen, eller appar till din telefon som kan ge råd och stöd så att du vet vilken art du plockar.

Lär dig mer om svamp på Svampguiden (extern webbplats, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2017-12-12