Berg o geo Mjölkstenen Foto Skellefteå museum.jpg

Mjölkstenen

Mjölkstenen är ett stort flyttblock som kluvits i två delar och är skyddat som naturminne. Om detta stora stenblock kunde tala skulle det med all säkerhet ha mycket att berätta. Stenen har fått sitt namn från det att kvinnor från Önnesmark brukade stå här för att sälja mjölk och palt till soldater på väg till det militära övningsområdet Gumboda Hed.

Övningsområdet var i bruk från 1649 till 1897. Stenen har tidigare kallats för vargstu-stenen, vilket tyder på att det har funnits en så kallad vargstuga, en fångstgrop för vargar här. Soldater och vargar är förstås spännande nog men det sägs också att trollen hade sin hemvist under mjölkstenen och en gammal sägen berättar att den snurrade runt ett varv när kyrkklockorna slog i Lövånger.

På andra sidan vägen från Mjölkstenen sett ligger ett hembygdsområde med en spånhyvel, två små timrade byggnader och en grillplats. Den vattendrivna spånhyveln uppfördes först 1989 men det fanns tidigare en spånhyvel på samma plats som revs 1955. En av de små grå timmerbyggnaderna bär namnet ”Ryssladan”. Troligtvis användes den som sjukstuga för ryska soldater under kriget 1808-1809. Bredvid ryssladan ligger en ännu mindre timmerbyggnad och enligt skylten ovanför dörren är detta ”Löf-Oskars get-hus”.

Vid sidan om det lilla hembygdsområdet ligger ett biotopskydd som skyddar en knappt hektar stor skog från avverkning. Träden här är högvuxna och även om de inte är anmärkningsvärt gamla är området naturskogsartat med bl.a. många  döda träd. Bäcken som driver spånhyveln rinner genom skogen och bidrar till dess frodiga växtlighet.

Området kring mjölkstenen har såväl intressant historia som natur och lämpar sig ypperligt för en utflykt med familjen.

Vägbeskrivning

Följ E4an norrut från Lövånger ca en mil. Sväng av mot Önnesmark. Strax efter avtaget ligger mjölkstenen på höger sida om vägen och hembygdsområdet på vänster.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16