DANIELSTEN - En badplats med sandstrand. På andra sidan vattnet är det mycket träd.

Bad vid havet – Danielsten i Bureå

Danielstens havsbad ligger cirka en kilometer öster om Bureå samhälle. Långgrund strand med finkornig sand.

Det finns bland annat volleybollplan och omklädningsrum. Från handikapparkeringen finns en hårdgjord väg som leder fram till sandstrandens början. På själva sandstranden finns ingen hårdgjord väg. Vid handikapparkeringen finns en vattentoalett som är anpassad för rullstol.

Här ligger Danielstens havsbad

Ansvarig nämnd: Fritidsnämnden
Informationen granskades: 2018-05-29