Fotografi: Porträtt av de två projektledarna Lena och Åsa

Psykisk hälsa i fokus

Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting fortsätter samarbete kring psykisk hälsa. Målet med projektet Psykisk hälsa i fokus som startade 2014 är att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa, motverka fördomar och skapa acceptans i samhället. Under 2015 kommer projektet att särskilt lyfta frågor om arbetsliv och hälsa.

De positiva resultaten från 2014 gör att det gemensamma projektet fortsätter ytterligare ett år. Ifjol genomfördes ett antal större arrangemang som exempelvis konferensdagar och kvällsföreläsningar.

Under 2015 fördjupar vi insatserna till att även möta upp på plats i arbetslivet. Vi kommer att besöka ett antal olika arbetsplatser under våren.

Öppettider

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-03-15