Förskola

Förskolan är till för barn som är 1 till 5 år.

När barnen är i förskolan får de lära sig saker,
till exempel genom lek, rörelse och sång.
Barnen äter på förskolan med personalen.

Det finns många förskolor i Skellefteå kommun,
de flesta ligger i bostads-områden eller
vid en skola.

Du kan kontakta kommunens kundtjänst
0910 73 50 00
för att få veta vilka förskolor som finns
där du bor.

Alla barn som är 1 till 5 år har rätt att
få vara på förskola 15 timmar varje vecka,
även om någon förälder är hemma på dagarna.

Could not find file 'E:\Content Studio.Net\Websites\SkewebProd\Admin2013\Design\xsl\sub-menu.xsl'.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-11-07