Copy-Byskeälven flottning 1960-tal-Bildrätt Skelelfteå museum-endast NaturKulturguiden.jpg

Byskeälvens dalgång

Den del av Byskeälvens dalgång som ligger inom Skellefteå kommun sträcker sig nio mil från Byske vid kusten och upp till Kåtaselet nära gränsen mot Norrbotten. Byskeälven är en av de största oreglerade skogsälvarna i Sverige. Älven har i alla tider varit en inkörsport till inlandet och lappmarken.

Älvens goda laxfiske drog tidigt till sig fångstfolk och längs stränderna finns idag många spår efter förhistoriska boplatser. En av Västerbottens äldsta boplatser finns i Garaselet, nära norrbottensgränsen. C14-dateringar visar att människor uppehöll sig där för 8 000 år sedan. På motsatt sida av selet, vid Lappviken, finns lämningarna efter ett unikt hus från medeltiden. Varför man byggt ett hus så långt från den fasta bebyggelsen vid kusten är en gåta. Kanske hade huset någon anknytning till det laxfiske i Bredabyske som på 1300-talet donerades till Helgeandsholmen i Stockholm? Eller var huset en handels- och missionsstation riktad mot samerna? På många platser i älvdalen finns härdar och kåtatomter som kan knytas till deras verksamhet.

De människor som bott i älvdalen har alltid varit beroende av en sammansatt ekonomi. Jordbruket var marginellt och det kompletterades med jakt, fiske och skogsbruk. Mängder av tjärdalar, kolbottnar och olika typer av flottningslämningar visar på ett intensivt skogsbruk som gav utkomst för en hel älvdal. Att färdas längs älven är en resa i historien – sommar som vinter!

Vägbeskrivning

Byskeälven rinner ut i Bottenviken vid Byske, 3 mil norr om Skellefteå. Byskeälven kan följas uppströms på norra sidan med bil längs småvägar.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2014-04-16